Dansk-engelsk oversættelse af "bevilge"

DA

"bevilge" engelsk oversættelse

DA

bevilge {verbum}

volume_up
Ved at udnytte sin gunstige position på det globale energimarked kan Rusland bevilge flere midler til propagandakampagner.
By using its favourable situation in the global energy market, Russia is able to allocate more funds for propaganda campaigns.
Ved at bevilge støtte er EU selv skyld i en aktivitet, der fordrejer handlen, hvilket det nu beskylder Korea for.
By allocating subsidies, the EU itself is guilty of distorting actions of which it is now accusing Korea.
Hvad angår småfiskeriet, er jeg glad for, at Budgetudvalget har fulgt vores forslag om at bevilge ECU 2 millioner til denne post.
Regarding traditional fishing, I am happy that the Committee on Budgets has followed our proposal to allocate ECU 2 million to this line.

Eksempelsætninger "bevilge" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFællesskabet har således ret til at bevilge støtte til skibsbygningsindustrien.
Therefore the European Community has the right to grant aid to its shipbuilders.
DanishDet koster for øvrigt intet, det skal man ikke bevilge ekstra midler til.
Besides, it does not cost anything, or at least no extra loans are required.
DanishVi kan ikke vedtage stort anlagte sundhedsprogrammer og så ikke bevilge de nødvendige midler.
We cannot adopt lavish health programmes and not make the necessary money available.
DanishFor at bevilge asyl, forlanger staterne beviser på forfølgelse.
In order to grant the right of asylum, the States require proof of persecution.
DanishRådet er ved at bevilge flere lån og garantier end det har lovlige forudsætninger for.
The Council is granting more loans and offering guarantees than there are legal preconditions for.
DanishJeg hørte om de nye og meget store støttebeløb, som EU nu skal til at bevilge.
I hear talk of very large sums of money that the European Union is about to appropriate in further aid.
DanishKommissionen har for nylig meddelt, at den agter at bevilge 25 millioner euro til Kirgisistan i 2005.
In general, the situation for ethnic minorities remains a cause for concern.
DanishDet er nødvendigt med en samlet indsats fra Kommissionen, og det er nødvendigt at bevilge midler hertil.
It requires a joint effort to provide the means for achieving such an end.
DanishBeslutningen om at bevilge yderligere 120 millioner euro har vi naturligvis blot kunnet se bifaldende til.
We were naturally very encouraged by the decision to release a further EUR 120 million.
DanishI år er det foreløbig besluttet at bevilge 8 millioner euro, hvilket snart bliver vedtaget.
This year, an initial decision has been taken to provide EUR 8 million funding, due to be adopted soon.
DanishDet er meget mere oplagt at diskutere bevillingerne og bevilge dem uden detaljerede specifikationer.
It is much better to discuss allocations and grant them without analysing them in minute detail.
DanishLad os gribe denne chance og bevilge midlerne til at udnytte denne mulighed fuldt ud.
We must seize this opportunity and we must give ourselves the means to take full advantage of this possibility.
DanishVi må derfor skride til konkrete forslag og bevilge os selv de nødvendige midler til at gennemføre dem.
We must move on to practical proposals and provide the necessary resources to implement them.
DanishEuropa har sat som mål at bevilge 3 % af BNP til forskning.
The American social model is manifestly not to be recommended.
DanishRådet meddelte os for 14 dage siden, at det kun vil bevilge 25 mio mere til de kommende to år.
The Council informed us two weeks ago that it would grant only ECU 25 million more for the next two years.
DanishVi bør også give vores støtte, når det handler om at bevilge penge til arbejdet for børnenes rettigheder.
We ought also to give aid when it comes to allocating budget funds to work for children's rights.
DanishDen eneste måde, hvorpå vi kan håbe på fremskridt er at bevilge midlerne til at sætte den demokratiske proces i gang.
   – Mr President, I wish to make two points, and they both concern money.
DanishI alt vil EU bevilge over 310 millioner euro.
The European Union will be providing a total of over EUR 310 million.
DanishKommissionen gik med til at bevilge ECU 167 millioner, og det beløb, som hollænderne er gået med til, er skandaløst.
Indeed the Commission agreed ECU 167 million and the amount agreed by the Dutch is a disgrace.
DanishKommissionen har til hensigt at bevilge Georgien en pakke på højst 2 millioner euro for at støtte forberedelserne til valgene.
The Council has never even considered the matter, as it said again yesterday evening.