Dansk-engelsk oversættelse af "bevis"

DA

"bevis" engelsk oversættelse

EN

"bevy" dansk oversættelse

volume_up
bevy {substantiv}
DA

bevis {et}

volume_up
1. generel
bevis
Det er et bevis på, at unge mennesker er meget interesserede i politik.
It is evidence of the fact that young people are extremely interested in politics.
Dette bevis skal så leveres, inden produktet kommer på markedet.
This evidence must then be provided before the product can come onto the market.
Intetsteds i verden kan der fremlægges det mindste bevis for denne påstand.
There is not the least evidence of this anywhere in the world.
bevis (også: korrektur)
volume_up
proof {substantiv}
Situationen er et bevis på globaliseringens sande natur " the american way ".
This situation is proof of the true nature of American-style globalisation.
Det er det tydelige bevis på, at advokaternes frie bevægelighed er en realitet i Luxembourg.
This is clearly proof that the free movement of lawyers is a reality in Luxembourg.
Betænkningen er endnu et bevis på Labours ønske om at skabe et borgernes Europa.
It offers yet further proof of Labour's commitment to create a Europe for our citizens.
bevis (også: signal, skilt, tegn)
volume_up
sign {substantiv}
Efter min mening må det være et bevis for, at en nation ikke kan bygges på en dag.
I think that this is a sign that nation building does not happen overnight.
Jeg håber, at Unionen vil give et konkret bevis på sin udvidelsesvilje.
I hope that the European Union will know how to give a tangible sign of its willingness to enlarge.
Det var en meget modig handling, der viste en stor demokratisk styrke, og som var et vigtigt bevis på demokratiet.
It was an act of great courage and democratic strength, an important sign of democracy.
bevis (også: argument, skænderi)
Striden om navnene euro og cent som afløser for ECU er kun et bevis på det.
The argument about the names euro and cent to replace ECU is one indication of this.
Hvis ikke der er beviser herpå, kan dette argument blot være et bluff.
In the absence of such proof, this argument may amount to no more than a bluff.
Vi har allerede hørt denne påstand fremført flere gange, men ingen har ført bevis for rigtigheden heraf.
This statement has already been made three or four times but has not been proven by any argument.
2. matematik
EN

bevy {substantiv}

volume_up
bevy (også: drove, flock)
bevy (også: swarm)

Eksempelsætninger "bevis" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er et klart bevis på, at denne betænkning støttes af et meget bredt flertal.
On the subject of the amendments, it is true that two were declared inadmissible.
DanishHer ses et bevis på Den Europæiske Unions solidaritet i en alvorlig situation.
Here the Union's solidarity in the face of this serious crisis is demonstrated.
DanishEt bevis for, at Den Europæiske Union af og til lader meget tilbage at ønske.
This proves that the way the European Union works leaves something to be desired.
DanishRådets seneste beslutninger er et bevis på denne måde at takle problemerne på.
The recent decisions of the Council are indications of this style of approach.
DanishDet virker ikke som noget bevis på et velfungerende system og vilje til demokrati.
That seems to me a poor testimony to correct procedure and democratic intent.
DanishI sit svar har han ikke givet noget bevis på, at han er klar over alt dette.
In his answer he has given no evidence whatsoever that he is aware of those facts.
DanishOvergangen til euroen er et bevis på fællesskabsprincippets levedygtighed.
The changeover to the euro demonstrates the viability of the Community approach.
DanishEfter min mening må det være et bevis for, at en nation ikke kan bygges på en dag.
I think that this is a sign that nation building does not happen overnight.
DanishDer er i dag videnskabeligt bevis for, at rabiesvaccination af fritter virker.
There are now scientific proofs that vaccinating ferrets against rabies is effective.
DanishBetænkningen er endnu et bevis på Labours ønske om at skabe et borgernes Europa.
It offers yet further proof of Labour's commitment to create a Europe for our citizens.
DanishBevis, at De er på højde med situationen og parat til at påtage Dem politisk ansvar!
Prove that you are willing to accept political responsibility at this eleventh hour!
DanishSituationen er et bevis på globaliseringens sande natur " the american way ".
This situation is proof of the true nature of American-style globalisation.
DanishEn fred, der stadig er et usikkert gode, hvilket denne bortførelse er et bevis på.
It is still a precarious peace, which is demonstrated by this kidnapping.
DanishSom bevis behøver man blot at tage den måde, som denne aftale er blevet forhandlet på.
The only proof I need is the way in which this agreement has been negotiated.
DanishStriden om navnene euro og cent som afløser for ECU er kun et bevis på det.
The argument about the names euro and cent to replace ECU is one indication of this.
DanishHr. formand, det lader til, at resultatet er et bevis på fællesskabsmetodens værd.
Mr President, it seems to me that the outcome is a vindication of the Community method.
DanishDen er blot endnu et bevis på tendensen til en militarisering af Den Europæiske Union.
It is just further evidence of the tendency towards militarising the European Union.
DanishDet er et bevis på, at unge mennesker er meget interesserede i politik.
It is evidence of the fact that young people are extremely interested in politics.
DanishHvis der er bevis for det, bør han indbringe det for det irske formandskab.
If there is proof of that, he should bring it before the Irish presidency.
DanishDet, at de bedste og dygtigste studerende rejser derover, er et sørgeligt bevis herpå.
The departure of the best and brightest students overseas is a sad indication of this.