Dansk-engelsk oversættelse af "bevist"

DA

"bevist" engelsk oversættelse

DA

bevist {adjektiv}

volume_up
bevist
Grundlaget for denne disposition er nemlig ikke videnskabeligt bevist.
The basis of this framework has not been proved scientifically.
Kommissionen finder, at artikel 90 har bevist sin værdi ved at sikre denne balance.
The Commission considers that Article 90 has proved its worth in guaranteeing that balance.
I Belgien har De i de sidste to år bevist, at De kan puste nyt liv i politikken.
In Belgium, you have proved yourself able to breathe new life into politics.
bevist
Sundhedsrisikoen ved brug af tobak er klar og videnskabeligt bevist.
The risks to public health when using tobacco are clear and scientifically proven.
Jeg frygter, at dette, hr. formand, er mere selvindlysende, end det er bevist.
I fear, Mr President, that this idea is more of a slogan than a proven fact.
Hr. kommissær, De ved, at det er bevist, at Korea skaber illoyal konkurrence.
Commissioner, you know that unfair competition on the part of Korea has been proven.

Eksempelsætninger "bevist" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEn forenet Union er en stærk aktør, hvilket blev bevist under krisen i Libanon.
A unified Union is a strong player, as the situation in Lebanon has demonstrated.
DanishI Belgien har De i de sidste to år bevist, at De kan puste nyt liv i politikken.
In Belgium, you have proved yourself able to breathe new life into politics.
DanishDet drejer sig om et emne, som vi - det har vi bevist - skal arbejde sammen om.
This is an issue on which - as we have demonstrated - we must work together.
DanishDen Russiske Føderation er, indtil det modsatte er bevist, ikke medlem af EU.
As far as I am aware, the Russian Federation is not a member of the European Union.
DanishIndtil videre har det ikke været muligt at få bekræftet eller bevist sådanne påstande.
There has not, so far, been any confirmation or legal proof of such allegations.
DanishJeg frygter, at dette, hr. formand, er mere selvindlysende, end det er bevist.
I fear, Mr President, that this idea is more of a slogan than a proven fact.
DanishDenne befolkning har i de forløbne år bevist, at den fortjener denne tillid.
These people have, over the last few years, shown that they deserve our confidence.
DanishHr. kommissær, De ved, at det er bevist, at Korea skaber illoyal konkurrence.
Commissioner, you know that unfair competition on the part of Korea has been proven.
DanishUdvalgets betænkning har hverken afsløret noget nyt eller bevist noget som helst.
The committee’ s report has neither divulged anything new, nor has it proved anything.
DanishNår det er bevist, at produktet er sikkert, er det ikke længere relevant med en advarsel.
Once it has been proven that the product is safe, a warning is no longer relevant.
DanishNogle vil måske sige, at dette ikke i tilstrækkelig grad er videnskabeligt bevist.
Some may argue that sufficient scientific evidence has not been produced to justify this.
DanishHan har bevist, at han havde dette mod, og dermed har han også opnået resultater.
He has demonstrated that courage and has been successful as a result.
DanishHerved har de bevist deres vilje til at give sig i lag med demokratiets fundament.
In doing so, they are showing their determination to attack the main pillars of democracy.
DanishDet, som jeg sagde, fru formand, er lige nøjagtigt det, der i går på ny blev bevist.
What I said then, Madam President, was proven again by something that happened yesterday.
DanishSundhedsrisikoen ved brug af tobak er klar og videnskabeligt bevist.
The risks to public health when using tobacco are clear and scientifically proven.
DanishForhandlingsvejen, hr. kommissær, har bevist, at USA ikke regner den for noget.
The United States has shown that it holds negotiations in contempt.
DanishSå længe det ikke er bevist ved en domstol, kan man ikke sige, at han er skyldig.
There can be no talk of his being guilty before the prosecution has proved its case in court.
DanishDe har endnu en gang bevist Deres særlige evner i lønmodtagerspørgsmål.
Once again, you have shown yourself to be a worthy champion of employees ' interests.
DanishKommissionen finder, at artikel 90 har bevist sin værdi ved at sikre denne balance.
The Commission considers that Article 90 has proved its worth in guaranteeing that balance.
DanishDet er videnskabeligt bevist, at moderat indtagelse af vin er godt for helbredet.
It has been scientifically proven that moderate wine consumption brings real health benefits.