Dansk-engelsk oversættelse af "Bibelen"

DA

"Bibelen" engelsk oversættelse

DA

Bibelen {egennavn}

volume_up
1. generel
Bibelen
Atter og atter bliver vi i bibelen advaret imod det, der kaldes genetisk sammenblanding.
Time and time again in Holy Scripture we are warned against what is called genetic confusion.
2. religion
Bibelen (også: Biblen)
Disse grusomme og skadelige menneskelige fænomener er helt i strid med Bibelen.
These evil and harmful human phenomena are also completely at odds with the Bible.
Der er bare den forskel, at i Bibelen vandt David, hvilket ikke er tilfældet her.
Except that in the Bible David won, which is not the case here.
Vores kollega i det fjerne hjørne af mødesalen talte tidligere og citerede Bibelen.
Our colleague over in the far corner of the House spoke earlier and quoted the Bible.

Eksempelsætninger "Bibelen" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDisse grusomme og skadelige menneskelige fænomener er helt i strid med Bibelen.
These evil and harmful human phenomena are also completely at odds with the Bible.
DanishVores kollega i det fjerne hjørne af mødesalen talte tidligere og citerede Bibelen.
Our colleague over in the far corner of the House spoke earlier and quoted the Bible.
DanishIfølge Bibelen jævnede Arken bjerge med jorden og lagde hele regioner øde.
The bible speaks of the ark leveling mountains, and laying waste to entire regions.
DanishBibelen har altid ret, når den siger, at man kan give uden at blive fattigere.
The Bible as always is right when it states that there is a giving which does not impoverish.
DanishBibelen lærer os, at vi i naturen har at gøre med det, som Gud har skabt.
The Bible teaches us that in nature we are dealing with God's creation.
DanishBåde Bibelen og dette leksikon fra det 19. århundrede havde uret.
We have proven both the Bible and this nineteenth-century encyclopaedia wrong.
DanishDer er bare den forskel, at i Bibelen vandt David, hvilket ikke er tilfældet her.
Except that in the Bible David won, which is not the case here.
DanishAtter og atter bliver vi i bibelen advaret imod det, der kaldes genetisk sammenblanding.
Time and time again in Holy Scripture we are warned against what is called genetic confusion.
DanishBibelen anbefaler, at man i de fede år lægger til side til de magre år.
The Bible exhorts us to save in fat years for the lean years ahead.
DanishMed henvisning til Bibelen vil jeg sige, at den, der er uden synd, skal kaste den første sten.
To use a biblical reference, I would invite whoever is free from sin to cast the first stone.
DanishI Bibelen står der, at i dit ansigts sved skal du tjene dit brød.
The Bible says that we must earn our bread by the sweat of our brow.
DanishBibelen fortæller os, at der altid vil være fisk i havet.
The Bible, someone said, tells us that there will always be fish in the sea.
DanishFru Díaz González nævnte i en fantastisk god og bevægende tale Bibelen og Kain og Abel.
The honourable lady in an extremely good and moving speech referred to the Bible and referred to Cain and Abel.
DanishSom kristen har jeg fået denne opfattelse fra Bibelen.
As a Christian, I have adopted this attitude based on the Bible.
DanishJeg er overbevist om, at bibelen, Guds ord, er den eneste rene kilde af gode normer og rigtige værdier.
I am convinced that the Bible, God's word, is the only pure source of proper standards and real values.
DanishHr. formand, vi er ifølge Bibelen godsforvaltere og bærer alle et ansvar for at bevare naturen.
Mr President, according to the Bible, we are stewards, all bearing responsibility for preserving the environment.
DanishDer er en falden engel i både Bibelen og Koranen.
There is a fallen angel in both the Bible and the Koran.
DanishEnhver kristelig trosretning, som baserer sig på Bibelen, ved, at man ikke kan dække over misbrug af kvinder.
Any Christian denomination based on the Bible knows that abuse of women cannot be covered by the cloak of charity.
DanishNormalt citeres Bibelen anderledes.
Usually we hear the Bible quoted in another way.
DanishDerfor er de dogmatiske holdninger på dette område så skadelige, navnlig dem, der grunder sig på Bibelen.
Mr President, ladies and gentlemen, Commissioner, the revolutionary technique of therapeutic cloning echoes to a large extent man ’ s ancient dreams and myths.