Dansk-engelsk oversættelse af "bidrage"

DA

"bidrage" engelsk oversættelse

DA

bidrage {verbum}

volume_up
bidrage (også: medvirke)
På handelsområde både kan og skal vi bidrage til ligestilling mellem mænd og kvinder.
It is possible and necessary to contribute to gender equality by means of trade.
Den nye budgetforordning og den aktivitetsbaserede budgetopstilling bør bidrage hertil.
The new budget regulation and activity-based budgeting should contribute to this.
Fællesskabets bestemmelser om tilførselsmodellen kan også bidrage til denne udvikling.
Community rules on the feed-in model could also contribute to this development.

Eksempelsætninger "bidrage" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishForslaget vil bidrage til, at dioxinemissionerne fra forbrænding mindskes med 90 %.
The proposal will help reduce dioxin emissions from incineration by 90 per cent.
DanishJeg håber, at vi under vort formandskab i nogen måde vil kunne bidrage hertil.
I hope during our presidency we will be able to contribute in some way to that.
DanishDette kan kun bidrage til styrkelsen af en sand europæisk økonomisk politik.
This would undoubtedly help us to strengthen a genuine European economic policy.
DanishJeg ved heller ikke, hvilke positive ting regeringskonferencen skal bidrage med.
Nor do I know what the IGC is meant to produce by way of a positive outcome.
DanishJeg tror, at Den Europæiske Union kan bidrage til civilsamfundets udvikling i Macau.
I believe that the European Union can help the civil society in Macao to develop.
DanishHr. formand, alle deltagende bør bidrage til at sikre en vellykket konference.
Mr President, all those taking part in the summit must ensure that it is a success.
DanishVi må sikre, at der er et miljø, der kan bidrage til disse forandringer i Europa.
We have to ensure that there is an environment conducive to these changes in Europe.
DanishDen foregiver således at bidrage til bekæmpelsen af den illegale indvandring.
It claims that this is a contribution to the campaign to halt illegal immigration.
DanishPå handelsområde både kan og skal vi bidrage til ligestilling mellem mænd og kvinder.
It is possible and necessary to contribute to gender equality by means of trade.
DanishDet vil da bidrage mere til den regionale og nationale økonomi at gøre det.
Surely it contributes more to regional and national economic planning to do that.
DanishEn steril diskussion om antal stemmer vil kun bidrage til at bringe den i miskredit.
Pointless discussions about the number of votes would only weaken its credibility.
DanishEU må tage alle diplomatiske midler i brug for at bidrage til, at det sker.
We side with everyone in the Ukraine who stands up for their democratic rights.
DanishDerfor bør vi bidrage til at løse de meget alvorlige problemer, som vi har udløst.
We must therefore help to solve the very serious problems that we triggered.
DanishNaturligvis vil Kommissionen selv bidrage til en hurtig løsning på dette problem.
For its part, the Commission will do all it can to help resolve this problem quickly.
DanishJeg er glad for at kunne bidrage med yderligere oplysninger som svar på hr.
I am happy to provide further information in response to Mr Sacrédeus ' question.
DanishVed at udnytte EU-flower power kan vi alle bidrage til en renere og grønnere verden.
By harnessing Euro-Flower power, we can all contribute to a cleaner, greener world.
DanishJeg håber også, Centralbanken vil bidrage hertil med en positiv indstilling.
I also hope that the Central Bank will help it to do so in a positive spirit.
DanishFru formand, jeg ønsker at bidrage til fejringen af denne historiske aftale.
Madam President, I want to add my voice to celebrate this historic agreement.
DanishHan gav os meget klar besked ved indtrængende at opfordre os til at bidrage til fred.
He sent a strong message to us to help him to establish peace as soon as possible.
DanishDen Europæiske Union kan bidrage aktivt til dette gennem PHARE-programmet.
The European Union can actively contribute to this through the PHARE programme.