Dansk-engelsk oversættelse af "bidragyder"

DA

"bidragyder" engelsk oversættelse

DA

bidragyder {en}

volume_up
bidragyder (også: medarbejder, yder)
Jeg vil blot lige påpege, at vi ikke er den største bidragyder til dette budget.
I would just like to point out that we are not the largest contributor to that budget.
Alene i Irland er transport den tredjestørste bidragyder til CO2-emissioner.
In Ireland alone, transport is the third largest contributor to CO2 emissions.
Men det er ikke nok at være den største bidragyder.
Being the largest contributor to this cause is not enough.
bidragyder (også: abonnent)

Eksempelsætninger "bidragyder" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg vil blot lige påpege, at vi ikke er den største bidragyder til dette budget.
I would just like to point out that we are not the largest contributor to that budget.
DanishAlene i Irland er transport den tredjestørste bidragyder til CO2-emissioner.
In Ireland alone, transport is the third largest contributor to CO2 emissions.
DanishEU er den største bidragyder i forbindelse med hjælpen til at genopbygge dette ødelagte land.
The European Union is the main donor helping to rebuild this shattered country.
DanishEU er den største bidragyder, hvad angår økonomisk og finansiel bistand til denne region.
The EU is the leading donor of economic and financial aid in this region.
DanishPå globalt plan er EU en af de største, som donor, som bidragyder og som politisk kraft.
The ultimate achievements of the Outcome Document are unsatisfactory.
DanishEU er stadig den største bidragyder til bestyrelsens arbejde.
The European Union is still the main contributor of funds to the executive board.
DanishEU må som en betydelig bidragyder være meget interesseret i FN-varemærkets anseelse.
As an important provider of finance, the EU must be especially interested in the value of this UN brand.
DanishEU er en stor bidragyder, når det gælder humanitær bistand, og har hidtil tilvejebragt 288 millioner euro.
Violence may have decreased but the notorious Janjaweed and militia remain active.
DanishFællesskabet er den største bidragyder til mange af disse lande.
The Community is the largest donor to many of these countries.
DanishDen Europæiske Union er nu den største bidragyder til fonden.
The European Union is now a major source of finance for the fund.
DanishJeg er stolt over, at Europa-Kommissionen er verdens største bidragyder til mineaktioner.
I take some pride in the fact that the European Commission is the world's largest supporter of mine action.
DanishKristendommen har været en vigtig bidragyder til de europæiske værdier, men den har ikke monopol på dem.
Christianity has been an important contributor to European values but it does not hold a monopoly on them.
DanishMen det er ikke nok at være den største bidragyder.
Being the largest contributor to this cause is not enough.
DanishDenne indsats gør Den Europæiske Union til den største bidragyder til genopbygningen af det vestlige Balkan.
This outlay makes the European Union the leading contributor to the reconstruction of the Western Balkans.
DanishDet er en stor bidragyder til vores nationale økonomi.
It is a great provider to our national economy.
DanishJeg giver ordføreren ret i, at Kommissionen som den største enkelte bidragyder oftere burde vise flaget.
I agree with the rapporteur that as the single biggest donor we would like to see the Commission fly the flag more often.
DanishMed 80 millioner pund er Den Europæiske Union den største enkelte bidragyder til den internationale fond for Irland.
The European Union is the single largest contributor, with 80 million pounds to the International Fund for Ireland.
DanishNår det drejer sig om Afrika, Mellemøsten eller Middelhavslandene, er Den Europæiske Union den største bidragyder.
As far as Africa, the Middle East or the Mediterranean are concerned, the European Union is in fact the largest donor.
DanishUnionen er den største bidragyder til støtte for Den Afrikanske Unions afrikanske mission i den fredsbevarende operation i Sudan.
The Union is the biggest supporter of the African Union’ s African Mission in Sudan peacekeeping operation.
DanishEU er verdens største bidragyder.