Dansk-engelsk oversættelse af "bifald"

DA

"bifald" engelsk oversættelse

DA

bifald {et}

volume_up
bifald (også: anerkendelse, godkendelse)
Bifald, bifaldstilkendegivelser, medlemmer bankede i bordet
Applause, calls of approval, beating on tables by Members
Men De må ikke deltage hverken på den ene eller den anden måde, hverken med bifald eller mishag.
But you are not allowed to participate in any way, whether you express approval or disapproval.
Vis os, at De er i stand til at få dette sat igennem, og jeg vil give Dem et kraftigt bifald, når De har effektueret det!
Show us that you are able to resolve the situation and I will express my full approval when you have accomplished it!
bifald
Den er allerede en enorm kassesucces i Tyrkiet og har høstet stort bifald i premierminister Erdogans og den tyrkiske parlamentsformands nærmeste omgivelser.
It is already a huge box-office hit in Turkey and has won euphoric acclaim from Prime Minister Erdogan’ s immediate and the president of the Turkish Parliament.
bifald (også: applaus)
Det er mit håb, at Europa-Parlamentet vil tage imod denne meddelelse med bifald fra alle sider.
I hope that that message will be received with generous acclamation by Parliament.
bifald
volume_up
Bronx cheer {substantiv} [hverd.]
bifald (også: applaus)
Med sit bifald har Parlamentet udtrykt tilfredshed med redegørelsen.
Parliament, by its applause, has shown its satisfaction with that statement.
Bifald, bifaldstilkendegivelser, medlemmer bankede i bordet
Applause, calls of approval, beating on tables by Members
Medlemmernes bifald viser, i hvor høj grad hver især har lyttet opmærksomt til Dem, fru kommissær.
Our applause demonstrates how attentively we all listened to you, Commissioner.
bifald (også: brag, klap)
volume_up
clap {substantiv}
bifald (også: applaus, ovation)
Vi er helt enige i hans analyse, som vi lige har hørt, og som fik så varmt et bifald, og vi støtter hans initiativ.
We fully approve of the breakdown he presented to us, which received such an ovation, and we support his initiative.
Hvis tilhørerne ønsker at klappe efter min tale, måske endda med stående bifald, vil det glæde mig meget.
If, at the end of my speech, the public gallery want to applaud or even give me a standing ovation, I shall be more than pleased.
Jeg plejer normalt ikke at sige dette, men det ville også glæde mig, hvis De fik stående bifald ved mødets afslutning.
Although I do not usually do so, may I say I would be very glad indeed if you received this ovation at the end of the meeting.

Eksempelsætninger "bifald" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg mener, at det græske formandskab fortjener vores anerkendelse og bifald.
I believe, therefore, that the Greek Presidency deserves our recognition and our applause.
DanishJeg kan tilføje, at De fik et varmt bifald fra alle sider af Parlamentet.
You have, I might add, been warmly applauded on all sides of the Chamber.
DanishMed sit bifald har Parlamentet udtrykt tilfredshed med redegørelsen.
Parliament, by its applause, has shown its satisfaction with that statement.
DanishDet er mit håb, at Europa-Parlamentet vil tage imod denne meddelelse med bifald fra alle sider.
I hope that that message will be received with generous acclamation by Parliament.
DanishMedlemmernes bifald viser, i hvor høj grad hver især har lyttet opmærksomt til Dem, fru kommissær.
Our applause demonstrates how attentively we all listened to you, Commissioner.
DanishVi kan ikke altid give kommissionsformanden så stort et bifald.
We cannot always applaud the President of the Commission so enthusiastically.
DanishJeg kunne nemlig ikke forstå, at der var et bifald, som ikke var et bifald!
In fact, I was wondering whether there was a plant in the audience that was not really a plant!
DanishFru formand, der var netop stort bifald, da afstemningen var afsluttet.
Madam President, there has just been some enthusiastic applause because this vote has ended.
DanishKollegerne har takket Dem med et stort bifald, og jeg takker Dem endnu en gang.
The House has shown its gratitude to you by its applause, and I should like to thank you once again.
DanishHan beder musikerne rejse sig, så de kan modtage publikums bifald.
He asks the musicians to stand so that the audience might applaud them.
DanishNår der er en, der siger, han hader krig, tror jeg, han høster bifald fra alle sider.
When someone says that he hates war, everyone applauds him.
DanishVi synes, at de har udvist en ynkværdig mangel på ambitioner, og de fortjener derfor ikke noget bifald.
We feel they have been sadly lacking in ambition and are therefore unworthy of praise.
DanishMen De må ikke deltage hverken på den ene eller den anden måde, hverken med bifald eller mishag.
But you are not allowed to participate in any way, whether you express approval or disapproval.
Danish- Det bifald, De har modtaget, giver forhåbninger om et meget positivt luxembourgsk formandskab.
Given the applause you have received, we can expect the Luxembourg Presidency to be very positive.
DanishDet har kommissær Flynn understreget gang på gang, og det får han vores udelte bifald for.
This is something which Commissioner Flynn has always maintained and we fully support him in his stance.
DanishVi fik den hurtigt, vi diskuterede den hurtigt i Parlamentet, og det fortjener bifald.
We quickly received the package and discussed it promptly in Parliament, which is a praiseworthy achievement.
DanishJeg anmoder derfor formanden om at give Rådet besked om det bragende bifald fra Parlamentet.
I must ask therefore ask the President to report to the thunderous applause of this House to the Council.
DanishDet er ikke mig, der bør have bifald for succesen i dag.
I am not the one who should be applauded today for this success.
DanishDette budskab fremgår også tydeligt af fru Giannakou-Koutsikous betænkning, som derfor fortjener vores bifald.
This message is clearly made in Mrs Giannakou-Koutsikou's report and deserves our applause.
DanishBifald, bifaldstilkendegivelser, medlemmer bankede i bordet
Applause, calls of approval, beating on tables by Members