Dansk-engelsk oversættelse af "bil"

DA

"bil" engelsk oversættelse

EN
DA

bil {adjektiv}

volume_up
For så vidt angår normerne selv er auto / olie-programmet en appelsin i turbanen for så vel bilerne som brændstofferne.
As regards the standards themselves, both for cars and fuels, the Auto/ Oil Programme is a disappointment.
Auto / olieprogrammet er med rette blevet beskrevet som banebrydende, fordi de to industrier, bil- og olieindustrien, samarbejder.
The Auto/ Oil Programme has been rightly described as ground-breaking with the two industries, the automobile and the oil industries, working together.

Eksempelsætninger "bil" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen 1. september blev journalisten Tai Hamid revet ud af sin bil og mishandlet.
On 1 September the journalist Tai Hamid was dragged from his car and assaulted.
DanishFolk, der køber bil i andre lande, vil også vinde tillid fra denne foranstaltning.
People buying cars in other countries will also gain confidence from this measure.
DanishEfter den polske blikkenslager kan vi ikke nu begynde at tale om den belgiske bil.
After the Polish plumber, we cannot now get into the case of the Belgian car.
DanishDet drejer sig i den medlemsstat, som jeg kommer fra, om 150 gylden pr. bil.
In the Member State where I come from, you are talking about 150 Guilders per car.
DanishVi tillader ikke, at folk drikker og kører bil, for deres koordineringsevne er væk.
We do not allow people to drink and drive because their coordination is gone.
DanishHvad nytter det, hvis en bil viser fremragende værdier i testcyklussen ved 20 grader?
What use is it if a car produces outstanding figures when tested at 20 degrees?
DanishMen det, som i den grad driver EU, får vi alligevel nu at se, som var det en ny bil.
But receiving the EU's proposal here is rather like getting to see a new car.
DanishBeskyttelse af tegninger og modeller er ikke kun vigtigt for bil- og cykelmarkedet.
The protection of designs is in fact not only important to the car and cycle market.
DanishTitusinder af irere rejser hvert år i bil til Storbritannien og til kontinentet.
Tens of thousands of Irish people travel to Britain and the continent by car every year.
DanishFra bil og helikopter fik vi et skræmmende billede af ødelæggelsen i Bosnien.
From car and helicopter we gained a frightening picture of the destruction in Bosnia.
DanishVores befolkning kan omkostningsfrit aflevere deres bil hos den endelige sælger.
Belgians can deliver their cars back to the vendor without any cost.
DanishDer var flere mennesker, der døde i Teddy Kennedys bil, end der er døde af phthalater!
More people have died in Teddy Kennedy's car than have died of phthalates!
DanishMere sikre forpartier kunne redde 2.000 liv om året for kun 30 euro pr. bil.
Safer car fronts could save 2 000 lives a year at a cost of only EUR 30 or GBP 20 a car.
DanishSærligt benytter hver anden italiener sin egen bil til at komme rundt.
In particular, one out of two Italians uses his or her own car to get around.
DanishNu flyver vi i stedet direkte til Frankfurt eller Zürich, hvorefter vi kører i bil i tre timer.
Now we fly to Frankfurt or Zurich direct and then travel by car for three hours.
DanishStil Dem selv et spørgsmål: Ville De købe en brugt bil fra denne Kommission?
From the Netherlands we have Mrs Kroes, who will take on competition.
DanishVi vil gerne give større støtte til initiativet med» fremtidens bil«.
We want to see greater support given to the 'car of the future ' initiative.
DanishOgså i salgslokalet kan man så se, at denne bil forbruger så meget, netop denne type.
It should also be possible to see the fuel consumption of a specific model in the showroom.
DanishDen bil, som skulle hente mig, kom en halv time senere end aftalt.
The car that was supposed to collect me came half an hour later than arranged.
DanishHvis De kan se sexappeal i en bil, så er det i hvert fald ikke Dem, pigerne skal gå i byen med.
If you can see sex appeal in a car, you definitely will not be pulling any birds.