Dansk-engelsk oversættelse af "biler"

DA

"biler" engelsk oversættelse

EN
DA

biler {flertal}

volume_up
CO2-emissioner fra biler vil efter al sandsynlighed være mindre fra nye biler.
Carbon dioxide emissions by cars are more likely to be less voluminous in new cars.
De regner ikke med at sælge renere eller mindre energiforbrugende biler.
They are not counting on selling cleaner cars or cars that consume less energy.
Det er ikke en luksusartikel til biler, men systemet er beregnet til alle borgere og biler.
It is not a luxury car item but for all citizens and for all cars.

Eksempelsætninger "biler" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe amerikanske forbrugere er forelskede i større, tungere og tørstigere biler.
American consumers are in love with larger, heavier and more thirsty vehicles.
DanishJeg tænker i denne forbindelse især på lægemidler og reservedele til biler.
I am thinking, for example, of pharmaceutical products and spare parts for cars.
DanishCO2-emissioner fra biler vil efter al sandsynlighed være mindre fra nye biler.
Carbon dioxide emissions by cars are more likely to be less voluminous in new cars.
DanishJeg vil ikke diskutere med Dem, hvad der skal ske med biler og med luften.
I do not want to discuss what should apply to cars and to the air with you today.
DanishVi udrangerer hvert år overordentligt mange biler med mange farlige stoffer.
Every year, we discard a huge amount of cars which contain many dangerous substances.
DanishJeg går derfor ind for, at man også bruger og bevarer de " pensionerede " biler.
I therefore support the use and preservation of pensioner cars as well.
DanishDe regner ikke med at sælge renere eller mindre energiforbrugende biler.
They are not counting on selling cleaner cars or cars that consume less energy.
DanishDet anslås, at 20 % af bilparken er ansvarlig for 80 % af forureningen fra biler.
Estimates indicate that 20 % of the cars on the road cause around 80 % of the pollution.
DanishI min valgkreds vil de købe billigere biler i Frankrig og Nederlandene.
In my constituency they want to buy cheaper cars from France and the Netherlands.
DanishOg vi vil ikke have, at vores biler og lastbiler lider samme skæbne som Andrea Doria.
We do not want our lorries and motor vehicles to go the same way as the Andrea Doria.
DanishOm: Hindringer for grænseoverskridende virksomheder på grund af bestemmelser om biler
Subject: Cross-border business activities impeded by rules concerning cars
DanishFru Hautalas forslag vil reducere forureningen fra biler med mere end 20 %.
Mrs Hautala's proposals will reduce pollution from cars by more than 20 %.
DanishVi må bruge alternative brændstoffer - biodiesel, brændselsceller, gas og elektriske biler.
We must adopt alternative fuels - biodiesel, fuel cells, gas and electric cars.
DanishDesuden tager den behovet for at forbedre designstandarderne for biler meget alvorligt.
It also takes very seriously the need to improve design standards for cars.
DanishMen hvad angår forbedrede standarder for biler, er svaret anvendelse af biobrændstoffer.
But on the matter of improved standards for cars, the answer is the use of biofuels.
DanishHan har fuldstændig ret i, at der kommer enormt mange tons affald fra biler hvert år.
He is absolutely correct: there are large tonnages of waste coming from cars every year.
DanishJeg vil gerne opfordre Dem til, at vi i fællesskab giver grønt lys for miljørigtige biler!
I ask them to join us in giving the green light to environmentally compatible cars!
DanishHvis vægten blev lagt på energibesparende biler, kunne man spare 70-90 % på brændstof.
If we concentrated on hyper-cars we could have 70 % to 90 % fuel savings.
DanishBiler, der opfylder strenge sikkerhedsstandarder, bør også belønnes med lavere beskatning.
Cars that fulfil stringent safety standards should also benefit from lower taxation.
DanishForhandlingen drejer sig ikke om gulerødder, biler eller kaffemaskiner.
It is not about carrots, cars or coffee machines that we debate here today.