Dansk-engelsk oversættelse af "bilindustri"

DA

"bilindustri" engelsk oversættelse

DA

bilindustri {en}

volume_up
bilindustri
Vertikale aftaler og samordnet praksis inden for bilindustrien
Vertical agreements and concerted practices in the automobile industry
Bilindustrien har allerede i årevis vidst at nå frem til en markant udledningsreduktion.
The automobile industry has known for years how to make substantial cuts in emissions.
Når jeg nu ser, hvordan den frivillige aftale med bilindustrien ser ud, er det absolut utilstrækkeligt.
Looking at the voluntary agreement with the automobile industry, it just is not good enough.
bilindustri
Den europæiske bilindustri har forpligtet sig til at tage fat på problemet.
We have a commitment from the European motor vehicle industry, which wants to tackle the problem.
Bilindustrien tilbyder at reducere det gennemsnitlige forbrug med 25 % alene ved hjælp af tekniske foranstaltninger.
The motor vehicle industry is offering to cut average consumption by 25 %, purely by taking technical measures.
Det er heller ikke klart, hvad der sker, hvis enkelte firmaer eller bilindustrien som helhed ikke overholder reglerne.
Nor is it clear what happens if individual firms, or the motor vehicle industry as a whole, fail to comply with the agreement.

Eksempelsætninger "bilindustri" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi har her i Europa stadig en god bilindustri, for tunge og for lette køretøjer.
In Europe, we still boast a sound automotive industry for heavy and light vehicles.
DanishDet er en af de synder, som ledelserne i den europæiske bilindustri har begået.
This is one of the sins committed by managements in the European car industry.
DanishDenne trend er allerede i dag tydeligt synlig for hele den europæiske bilindustri.
This trend is already clearly observable throughout the entire European car industry.
DanishDet, vi nu oplever, er et enormt forandringspres i den europæiske bilindustri.
What we now see is huge pressure for change in the European car industry.
DanishDen europæiske bilindustri står over for en relativ mætning af det europæiske marked.
The car industry in Europe is faced with the relative saturation of the European market.
DanishDet er ingen uoverkommelig udgift for den europæiske bilindustri.
They will not represent an insurmountable cost for the European car industry.
DanishDet er præcis den type bilindustri, vi skal fremme i Den Europæiske Union.
It is precisely this type of car industry which we should be encouraging in the European Union.
DanishI stedet mener jeg, at det ville være ønskeligt at gøre EU ' s bilindustri til den førende.
In my opinion, it would instead be beneficial to turn the EU's car industry into a leader.
DanishSådan en overenskomsts økonomiske betydning for den europæiske bilindustri er soleklar.
The economic significance of such an agreement to the European motor industry is self-evident.
DanishDen europæiske bilindustri har forpligtet sig til at tage fat på problemet.
We have a commitment from the European motor vehicle industry, which wants to tackle the problem.
DanishI hvilken retning bør den europæiske bilindustri udvikle sig?
We have to consider the businesses that will ultimately be affected by it.
DanishDer er indledt en dialog mellem Kommissionen og den europæiske bilindustri.
The benefit of this objective was that it mobilised each country within the framework of its national competences.
DanishLedelsesbeslutninger har også spillet en rolle i den nuværende situation i den europæiske bilindustri.
Management decisions have also played a role in the current situation in the European car industry.
DanishDet vil også danne grundlaget for en moderne, konkurrencedygtig og miljøvenlig bilindustri.
Existing directives must be examined in order to be capable of being implemented quickly in the Member States.
DanishDenne gruppe har til opgave at formulere henstillinger til den europæiske bilindustri.
It is good practice and avoids misunderstandings if the authority and the manufacturer select the type by mutual agreement.
DanishDen europæiske bilindustri kommer ikke til at opnå de lovede emissionsreduktioner for biler i 2008.
The European automotive industry is not going to achieve the emissions reductions for cars it promises by 2008.
DanishBedre biler i Europa er godt for miljøet, men det kan også resultere i en bedre og stærkere bilindustri.
Better cars in Europe are good for the environment, but the outcome can also be a better and stronger car industry.
DanishDet er et vigtigt skridt, som bringer lovgivningen i overensstemmelse med virkeligheden for den globale bilindustri.
This is an important step that matches the regulatory regime with the realities of a global car industry.
DanishJeg vil derfor gerne bede Kommissionen om at komme med en erklæring om beskæftigelsesudsigterne for EU ' s bilindustri.
Could we ask the Commission to make a statement about employment prospects in the EU automobile sector?
DanishMan bør således skærpe de nuværende normer, samtidig med at man passer på ikke at skade den europæiske bilindustri.
The current standards must therefore be made more stringent taking care not condemn the European car industry.