Dansk-engelsk oversættelse af "bilist"

DA

"bilist" engelsk oversættelse

DA

bilist {en}

volume_up
bilist
Der er behov for at gøre livet nemmere for bilisten.
There is a need to make life simpler for the motorist.

Eksempelsætninger "bilist" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSom britisk bilist må jeg betale franske afgifter, når jeg benytter de franske motorveje.
As a British driver, when I go on French motorways I must pay French tolls.
DanishDenne konvention tager kun sigte på frakendelse af førerretten, hvilket ganske vist for en bilist er et forholdsvist vidtrækkende skridt.
The objective of the Convention only concerns disqualification from driving, which is a relatively advanced stage for drivers.
DanishEn bilist har brug for et kørekort for at deltage i trafikken, men hvis denne bilist forårsager en ulykke, er han faktisk ansvarlig.
A car driver needs a driving licence to use the roads, but if the car driver causes an accident, he or she is most definitely liable.
DanishVi har nu den absurde situation, hvor f.eks. en bilist fra Italien rejser rundt i Det Forenede Kongerige og måske er ansvarlig for en alvorlig ulykke.
We now have the absurd situation where, for example, a driver from Italy touring the UK might be responsible for a serious accident.
DanishJeg ved godt, at dette er et særligt britisk fænomen, for her på kontinentet - og ikke mindst i Italien - tror enhver bilist, at han er Michael Schumacher.
I know that this is a uniquely British thing, as here on the continent - and particularly in Italy - every driver thinks he is Michael Schumacher.
DanishVi europæere er her kun betalende passagerer, som leder efter en bilist, vi kan køre med til og fra arbejde uden rigtig at vide, hvad ruten er eller hvem chaufføren er.
We are merely passengers in these sectors, trying to hitch a ride without knowing exactly where we want to go or who is in the driving seat.
DanishJeg henviser til, at følgerne af en ulykke i min familie mellem en hollandsk og en fransk bilist i Belgien mere end to og et halvt år efter ulykken endnu ikke er forbi.
I would like to mention that in my family we are still suffering the consequences of an accident which took place in Belgium between a Dutch and a French driver.
DanishHvis altså en bilist begår en så graverende overtrædelse i en europæisk stat, at han dér frakendes førerretten, så må det accepteres, at det også får konsekvenser i hjemlandet.
Should a driver therefore commit such a serious offence in one European country that he is disqualified from driving, it must also be accepted that this will have consequences at home.