Dansk-engelsk oversættelse af "Bill Clinton"

DA

"Bill Clinton" engelsk oversættelse

EN

"Bill Clinton" dansk oversættelse

DA

Bill Clinton {egennavn}

volume_up
1. politik
Bill Clinton
Jeg håber, Den Europæiske Union vil hjælpe Bill Clinton med at forstå dette.
I hope the European Union will help Bill Clinton to understand that fact.
Eller Bill Clinton, som kryber rundt i hoteller og korridorer med vulgære kvinder og tørrer sine sekreter af i kjoler?
Or Bill Clinton cavorting with tarts in hotels and hallways, wiping his secretions on dresses?
Vi bør heller ikke lade, som om venskabet med Bill Clinton bemyndiger til ensidige militære aktioner.
In addition, we should not behave as if friendly relations with Bill Clinton give us the right to take unilateral military action.
EN

Bill Clinton {egennavn}

volume_up
1. politik
Bill Clinton
I hope the European Union will help Bill Clinton to understand that fact.
Jeg håber, Den Europæiske Union vil hjælpe Bill Clinton med at forstå dette.
Or Bill Clinton cavorting with tarts in hotels and hallways, wiping his secretions on dresses?
Eller Bill Clinton, som kryber rundt i hoteller og korridorer med vulgære kvinder og tørrer sine sekreter af i kjoler?
In addition, we should not behave as if friendly relations with Bill Clinton give us the right to take unilateral military action.
Vi bør heller ikke lade, som om venskabet med Bill Clinton bemyndiger til ensidige militære aktioner.

Eksempelsætninger "Bill Clinton" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg håber, Den Europæiske Union vil hjælpe Bill Clinton med at forstå dette.
I hope the European Union will help Bill Clinton to understand that fact.
DanishDette øjeblik er, som jeg sagde, også afgørende på grund af overgangsperioden i USA: Bill Clinton er der ikke længere.
It is a critical time too, as I was saying, because of the transition in the United States.
DanishEller Bill Clinton, som kryber rundt i hoteller og korridorer med vulgære kvinder og tørrer sine sekreter af i kjoler?
Or Bill Clinton cavorting with tarts in hotels and hallways, wiping his secretions on dresses?
DanishVi bør heller ikke lade, som om venskabet med Bill Clinton bemyndiger til ensidige militære aktioner.
In addition, we should not behave as if friendly relations with Bill Clinton give us the right to take unilateral military action.
DanishJeg læste i avisen i dag, at den amerikanske præsident Bill Clinton siger: The time is now to end the violence in Kosovo.
I read in the newspaper this morning that President Bill Clinton is now saying that the time has come to end the violence in Kosovo.
DanishHr. formand, Bill Clinton kan godt lægge alverdens skyld på Japan, den amerikanske Kongres eller på den internationale finanskrise.
Mr President, Bill Clinton can pile all the blame in the world on Japan, the American Congress or the crisis in the world's financial system.
DanishKun fordi Bill Clinton i efteråret 1998 lovede Kongressen, at der ville være straffetold den 3. marts, blev WTO ' s vedtægter bøjet og brudt.
Just because Bill Clinton promised the US Congress in autumn 1998 to impose punitive tariffs on 3 March, the WTO rules were bent and broken.
DanishBemærk, at det uanset resultatet af det amerikanske valg bliver Bill Clinton og Al Gore, der i Haag skal forhandle Kyoto-protokollen.
Note that, regardless of the result of the American elections, it will be Bill Clinton and Al Gore who will be negotiating the Kyoto Protocol in The Hague.
DanishMed andre ord, hvis Bill Clinton i Montreal sagde, at han var glad for Kyoto, ved vi, at Kommissionen er vild med Lissabon.
In other words, I would say that, if Bill Clinton declared at Montreal that he was fond of Kyoto, then we, for our part, know that the Commission is very fond of Lisbon.
DanishSom Bill Clinton så rigtigt sagde i Montreal, er miljøvenlige teknologier og energiformer en ny økonomi, der vil skabe nye forretningsmuligheder og nye arbejdspladser.
As Bill Clinton rightly said in Montreal, clean technologies and energies are a new economy that will create new business opportunities and new jobs.
DanishSelv om Bill Clinton har udsat dele af HelmsBurton-loven, så er den egentlige trussel mod de europæiske interesser der stadig, da en udsættelse af loven om Irak og Libyen ikke er mulig.
Even if President Clinton has suspended parts of the Helms Burton Act, the real danger to European interests remains, since it is not possible to suspend the law relating to Iraq and Libya.

Synonymer (engelsk) for "Bill Clinton":

Bill Clinton