Dansk-engelsk oversættelse af "billede"

DA

"billede" engelsk oversættelse

DA

billede {et}

volume_up
billede (også: figur)
Så lille et skridt er naturligvis ikke nok til at ændre det almindelige billede.
Such a small step is obviously not enough to change the general picture.
Dette billede får millioner af nordkoreanere af deres enevældige leder.
This is the vague picture of his absolute rule that millions of North Koreans get.
Grænseanlæg og interventionsstyrker er en del af dette billede.
Border protection facilities and intervention teams form part of this picture.
billede (også: afbildning, figur, image)
volume_up
image {substantiv}
Du kan rapportere et billede ved blot at klikke på miniaturebilledet på Places-siden.
To report an image, simply click on the image thumbnail on the Place Page.
Og ligesom vi have båret den jordiskes Billede således skulle vi også bære den himmelskes Billede!
And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly!
Bag hvert billede er der et barn, som bliver traumatiseret af disse oplevelser.
Behind each image is a real child traumatised by their experiences.
billede
volume_up
pic {substantiv} [hverd.]
På den anden side anerkender Kommissionen, at Fællesskabets meddelelse vedrørende betingelserne for PIC-anmeldelse desuden bør give os et så fuldstændigt billede som muligt.
On the other hand, the Commission recognises that Community import responses for PIC chemicals should, additionally, give us as complete a picture as possible.

Eksempelsætninger "billede" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen giver det et tilstrækkeligt billede af den kontekst, hvori vi skal arbejde?
Does this, though, sufficiently highlight the context in which we have to operate?
DanishMen det er langt fra det billede, der tegner sig blandt borgerne i øjeblikket.
But such a mood is certainly not observable on the ground at the present time.
DanishEt af børnene kom tilbage med det nyeste billede fra den relevante hjemmeside fra MIT.
One of the children came back with the latest picture from the home page of MIT.
DanishDet er en plet på deres omdømme at sige, at deres tal ikke giver et reelt billede.
It is a slur on their reputation to suggest their figures do not give a true picture.
DanishSå lille et skridt er naturligvis ikke nok til at ændre det almindelige billede.
Such a small step is obviously not enough to change the general picture.
DanishFra bil og helikopter fik vi et skræmmende billede af ødelæggelsen i Bosnien.
From car and helicopter we gained a frightening picture of the destruction in Bosnia.
DanishVælg dit eget billede eller foto, som skal vises som baggrund på din Google-startside.
Choose your own image or photo to appear as the background to your Google homepage.
DanishEj heller må man sige, at der alene er tale om skønhedsplet på et helt andet billede.
Nor can it be said that this is a small flaw in a quite different framework.
DanishVi taler faktisk om noget, som har mindre betydning i det globale billede.
We are actually talking about what are minor issues in the global picture of things.
DanishBeretningen har også givet et billede af årsagerne til denne situation.
The report has also sketched out the anatomy of the reasons for that situation.
DanishRapporter et billede ved at klikke på miniaturebilledet på stedsiden.
~~~ ~~~ To report an image, simply click on the image thumbnail on Place Page.
DanishHvis du vil rapportere et forkert Street View-billede for en fortegnelse, du ikke ejer:
If you'd like to report an incorrect Street View image for a listing you do not own:
DanishDu kan rapportere et billede ved blot at klikke på miniaturebilledet på Places-siden.
To report an image, simply click on the image thumbnail on the Place Page.
DanishJeg tror ikke, vi kunne have forestillet os et smukkere sted og et smukkere billede.
I do not think we could have imagined a more beautiful spot and a more beautiful image.
DanishDerfor skal vi øge indsatsen for at rette op på det aktuelle billede af familien.
Therefore, we have to step up action to put the contemporary image of the family straight.
DanishHr. formand, afslutningsvis vil jeg gerne illustrere mine bemærkninger med et billede.
In conclusion, Mr President, I would like to illustrate my remarks with a comparison.
DanishDen Europæiske Union lider under, at den giver et diffust billede i offentligheden.
The European Union suffers from the fact that it presents a diffuse image to the public.
DanishLad mig nu, for at blive ved mit billede, se på Kommissionens godtgørelse af skaden.
Let me now stay with my image and discuss how the Commission is making good the damage.
DanishDette billede får millioner af nordkoreanere af deres enevældige leder.
This is the vague picture of his absolute rule that millions of North Koreans get.
DanishVi forsøger at beholde det brede billede af alle disse sygdomme øverst på dagsordenen.
We are trying to keep the broad picture of all these diseases at the top of the agenda.