Dansk-engelsk oversættelse af "billion"

DA

"billion" engelsk oversættelse

EN

"billion" dansk oversættelse

DA

billion {en}

volume_up
billion
I USA har kernekraften kostet USD 1 billion, en million million dollar.
Nuclear energy in the United States has cost US$ 1 trillion, one million million dollars.
Det vil sige et sted mellem 500 milliarder og 1,5 billioner euro.
That is between EUR 500 billion and EUR 1.5 trillion.
Det betyder, at vi kunne have haft et højere BNP af størrelsesordenen 1,6 billioner drakmer i perioden 1994-1999 end det, vi faktisk havde.
This would have meant additional GNP in the order of GRD 1.6 trillion over and above what we actually had.
EN

billion {talord}

volume_up
billion (også: milliard)
We know that the ECHO issue is extremely disagreeable: a billion ecus are at stake.
Vi ved, at ECHO-spørgsmålet er ubehageligt: Der står en milliard ecu på spil.
Shell, for example, is investing one billion guilders in a new division for solar energy.
For eksempel investerer Shell 1 milliard gylden i en ny division for solenergi.
The Aznar government wants Europe to give an annual subsidy of EUR 1 billion.
Aznar-regeringen ønsker, at Europa giver 1 milliard euro i støtte om året.

Eksempelsætninger "billion" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI USA har kernekraften kostet USD 1 billion, en million million dollar.
Nuclear energy in the United States has cost US$ 1 trillion, one million million dollars.
DanishTo tons heroin med en markedsværdi på over en billion dollars distribueret gratis over hele landet?
Two tons of heroin with a street value well over a billion dollars nationally distributed free?
DanishIfølge FN er den pengemængde, der årligt hvidvaskes, nået op på en billion dollars.
According to the United Nations, the annual volume of money recycled through money-laundering operations is approaching USD 1 billion.
DanishJeg har udgivet en folder med titlen:« Billion pound bungling: how the taxman stings British business and consumers«.
I have published a pamphlet called 'Billion pound bungling: how the taxman stings British business and consumers '.
DanishIfølge Verdensbankens skøn betales der årligt mere end 1 billion dollar, det er 1.000 milliarder, i bestikkelse.
Estimates by the World Bank suggest that in any one year, over USD 1 billion – that is, 1 000 billion in our terms – is paid in bribes.

Synonymer (engelsk) for "billion":

billion