Dansk-engelsk oversættelse af "bilulykke"

DA

"bilulykke" engelsk oversættelse

DA

bilulykke {en}

volume_up
bilulykke
Hvis jeg kommer ud for en bilulykke, kan jeg sætte tal på skaden og få den udbedret.
If I have a car accident, I can quantify and repair the damage.
Sorgen i de familier, der mister et medlem på grund af en bilulykke, er meget stor.
There is very great suffering among those who lose a family member as a result of a car accident.
- Hr. formand, den 26. juni døde vores kollega Filip Adwent, medlem af Europa-Parlamentet, efter en tragisk bilulykke.
Mr President, on 26 June our colleague Filip Adwent, a Member of the European Parliament, passed away following a tragic car accident.

Eksempelsætninger "bilulykke" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSorgen i de familier, der mister et medlem på grund af en bilulykke, er meget stor.
There is very great suffering among those who lose a family member as a result of a car accident.
DanishHvis jeg kommer ud for en bilulykke, kan jeg sætte tal på skaden og få den udbedret.
If I have a car accident, I can quantify and repair the damage.
DanishEn bilulykke kan under alle omstændigheder være traumatisk og så meget desto mere, hvis den omfatter personskader.
A motor vehicle accident in any circumstances can be traumatic, all the more so if it involves personal injuries.
Danish- Hr. formand, den 26. juni døde vores kollega Filip Adwent, medlem af Europa-Parlamentet, efter en tragisk bilulykke.
Mr President, on 26 June our colleague Filip Adwent, a Member of the European Parliament, passed away following a tragic car accident.
DanishI en bilulykke med en bil, der ikke er sikker, vil folk nemlig komme mere til skade og komme på hospitalet, så andre menneskers indtægt påvirkes.
Because, in an accident, an unsafe car injures more people who, when hospitalised, naturally affect other people's revenue.
DanishHr. formand, før jeg rejste til Strasbourg, mødte jeg pensionisten Fortunato Rossi på 80 år, som sagde følgende til mig: " Jeg har været ude for en grim bilulykke.
Mr President, before I came to Strasbourg, I met Mr Fortunato Rossi, a pensioner of 80, who said to me: " I have had a terrible car accident.
Danish., at den» bilulykke«, som præsident Berisha påstås at have været ude for, blev iscenesat af hans egne folk for at henlede opmærksomheden på hans person.
For example, I think that the so called 'car accident ' which President Berisha is supposed to have had is the work of his own staff to draw public attention to him.