Dansk-engelsk oversættelse af "biograffilm"

DA

"biograffilm" engelsk oversættelse

DA

biograffilm {en}

volume_up
biograffilm

Eksempelsætninger "biograffilm" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI Tyskland er det kun hver anden biograffilm, som overhovedet når ud i biograferne.
In Germany only every second cinema film reaches a cinema in any case.
DanishHvis du søger efter spilletider for biograffilm, vil du højst sandsynligt gerne finde tider i en biograf i nærheden.
When searching for movie showtimes, you may want listings in your area.
DanishSå måske får vi endelig - som jeg allerede har været inde på tidligere - en europæisk produktion af biograffilm.
Therefore - as I have said on other occasions - maybe we will have European filmmaking at last.
DanishVi holder alle meget af biograffilm, og den største forsvarer af dem er faktisk parlamentsmedlemmet Vander Taelen selv.
We all love the cinema, which has had the best possible advocate in the European Parliament in the person of Mr Vander Taelen.
DanishHr. formand, med denne betænkning ønsker man navnlig at fremme europæiske biograffilm, men også andre audiovisuelle værker.
Mr President, this report calls for and promotes European cinematographic works, in particular, and other audiovisual works as well.
DanishKommissionen har givet positivt svar på alle ansøgningerne fra medlemsstaterne om statsstøttesystemet til støtte for nationale biograffilm.
The Commission has given its approval each time it has been notified by the Member States of state aids for supporting the national film industry.
DanishI bund og grund handler det spørgsmål, som jeg stiller igen og igen, om det kulturelle indhold i denne industrielle audiovisuelle produktion og produktion af biograffilm.
Basically, the question I ask time and time again is that regarding the cultural content of audiovisual and cinematographic industrial production.
DanishInden vi ændrer ved disse tidsfrister, skal vi udtømme vores muligheder og politiske opfindsomhed med henblik på at redde de europæiske biograffilm og andre audiovisuelle værker.
But before we reach these milestones, we need to explore every avenue and use all our political inventiveness to save European cinema and audiovisual works.
DanishJeg glæder mig i høj grad over, at Kommissionen har udtrykt vilje til at overveje et højt støtteniveau i forbindelse med den næste revision af meddelelsen om biograffilm.
Also, the extension of the validity period of this specific state aid to June 2007 is evidence that it provides a high degree of stability and much-needed legal certainty to the industry.
DanishMeddelelsen om " biograffilm " sigter først og fremmest mod at give en fyldestgørende forklaring på Kommissionens positive og konstruktive holdning til de nationale støtteordninger til film.
First and foremost, the communication on the film industry clearly explains the Commission's positive and constructive approach towards national aid to the film industry.
DanishBetænkningens forfatter, der uden tvivl er tilhænger af markedsøkonomien, er imidlertid følsom over for det irrationelle og skadelige i loven om overskud for området for biograffilm.
The author of the report, a supporter, surely, of the market economy, is sensitive, however, to the irrational and harmful effect of the law of profitability in the film industry.