Dansk-engelsk oversættelse af "biologisk"

DA

"biologisk" engelsk oversættelse

DA

biologisk {adjektiv}

volume_up
biologisk
Alle vurderinger om kvoter baseres på videnskabelig og biologisk rådgivning.
All assessments of quotas are based on scientific and biological advice.
Der er tale om, hvorvidt biologisk materiale skal kunne patenteres.
It is a question of establishing whether biological material can be patented.
Den irske kasse nød særlig anerkendelse som et biologisk følsomt område.
The Irish Box was specially recognised as an area of biological sensitivity.
biologisk

Eksempelsætninger "biologisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, historien om forordningen om biologisk produktion begyndte i 1992.
Mr President, the history of the regulation on organic farming began in 1992.
DanishDen irske kasse nød særlig anerkendelse som et biologisk følsomt område.
The Irish Box was specially recognised as an area of biological sensitivity.
DanishEU burde ikke laves til et stort biologisk eksperimentarium, som det sker nu.
The EU should not be turned into one large biological exploratorium, as is happening now.
DanishAlle vurderinger om kvoter baseres på videnskabelig og biologisk rådgivning.
All assessments of quotas are based on scientific and biological advice.
DanishEn biologisk fytosanitær bekæmpelsesindsats er fortsat en prioritet i skovene.
The fight to sustain plant health is still a priority among foresters.
DanishEn biologisk pause er for første gang blevet krævet af de senegalesiske myndigheder.
A biological rest period is, for the first time, required by the Senegalese authorities.
DanishSpørgsmål som klimaændringer, farlige kemikalier og biologisk mangfoldighed berører os alle.
Issues such as climate change, hazardous chemicals and biodiversity affect us all.
DanishHvem giver garantier til os baltiske nationer om både energi og biologisk overlevelse?
Who is giving guarantees to us Baltic nations about both energy and biological survival?
DanishKonventionen om klimaændringer og konventionen om biologisk diversitet blev undertegnet.
The Convention on Climate Change and the Convention on Biological Diversity were signed.
DanishDeres forslag reducerer humane embryoner til biologisk råmateriale.
Let me repeat, Commissioner, that you are sending out completely the wrong message!
DanishDer er tale om, hvorvidt biologisk materiale skal kunne patenteres.
It is a question of establishing whether biological material can be patented.
DanishDet er næsten et biologisk samfundsfænomen, vi har med at gøre.
It is almost a biological phenomenon of society and one that we must face up to.
DanishDet nedbrydes fuldkomment, det er klart, da det også er biologisk dannet.
It breaks down entirely - obviously, as it is generated biologically.
DanishDet drejer sig f.eks. om biologisk terrorisme, som vi har svært ved at fatte eller forestille os.
There is bio-terrorism for example, a threat that is hard for us to grasp or imagine.
DanishDe ved, at babymad kun skal fremstilles af biologisk dyrkede produkter.
You will know that baby food is now only meant to be produced from organically farmed products.
DanishAnvendelsen af biologisk nedbrydelige stoffer til dyrkning af bananer bør prioriteres her.
The use of biodegradable substances in the banana-growing process should become a priority here.
DanishRådet vil minde om, at den nordlige bestand er et biologisk begreb.
The Council would call attention to the fact that the Northern stock is a biological concept.
DanishJeg beder Dem, hr. kommissær og hr. formand, lad os ikke få et biologisk landbrug til udsalgspris.
Commissioner, Mr President-in-Office, please do not let cut-price organic farming develop.
DanishDet menneskelige legeme må ikke blive degraderet til biologisk materiale.
The human body must not be degraded to biological material.
DanishEnhver havemand er nemlig godt klar over, at tørv er et biologisk nedbrydeligt produkt.
Every gardener knows that peat is a biodegradable product.