Dansk-engelsk oversættelse af "biologiske våben"

DA

"biologiske våben" engelsk oversættelse

DA

biologiske våben {et}

volume_up
1. biologi
biologiske våben

Eksempelsætninger "biologiske våben" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHan skal først give afkald på sit forehavende om at udvikle kemiske og biologiske våben.
He must firstly abandon his projects to develop chemical and biological weapons.
DanishHvis de finder ulovlige kemiske eller biologiske våben, har de ret til at destruere dem.
If they find undeclared chemical or biological weapons, they have the right to destroy them.
DanishHvad angår sprøjtningen fra fly, så er det foreslåede intet mindre end brug af biologiske våben.
As for aerial spraying, what is proposed is no less than the use of biological weapons.
DanishVi skal løse problemet med anvendelse af biologiske våben og toksinvåben.
The use of biological and toxic weapons has to be tackled.
DanishOgså konventionerne om kemiske og biologiske våben bør styrkes.
The chemical and biological conventions could also be strengthened.
DanishMan mener, at det stadig har biologiske våben, ulovlige ballistiske raketter og kemiske våben.
It is believed still to possess biological weapons, illicit ballistic missiles and chemical weapons.
DanishDette omfatter også de kemiske og biologiske våben, som Dough Henderson talte om her til formiddag.
This includes the chemical and biological warfare which Doug Henderson spoke about this morning.
DanishI sidste uge blev jeg meget berørt af det, jeg så i medierne vedrørende udviklingen af biologiske våben.
Last week I was very struck by what I saw in the media concerning the development of biological weapons.
DanishHr. formand, i lang tid har vi haft en aftale om forbud mod biologiske våben og toksinvåben.
Mr President, we have had a treaty against biological weapons and weapons containing toxins for a very long time now.
DanishSaddams biologiske våben omfatter anthrax eller miltbrand.
DanishMed samme logik kunne vi lige så godt støtte produktionen af atomvåben eller biologiske våben.
By the same logic we could just as easily subsidize the production of nuclear weapons, or of biological and chemical weapons.
DanishPå den anden side skal vi dog også gøre vores mening helt klar over for de stater, som har mulighed for at anvende biologiske våben.
However, we must make quite clear our attitude to those states which are using biological weapons.
DanishKonventionen om biologiske våben og toksinvåben
DanishMeget tyder på, at de kemiske og biologiske våben tillige er givet til terrororganisationer.
Meanwhile, there are strong indications that these chemical and biological weapons have also been placed in the hands of terrorist organisations.
DanishBiologiske våben er ved at blive en del af den asymmetriske krigsførelse, som kendetegner bekæmpelsen af terrorisme.
Biological weapons are threatening to become part of the asymmetrical warfare which typifies the fight against terrorism.
DanishI 1972 bandlyste man de biologiske våben.
DanishAt styrke konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben er stadig en af Rådets prioriteter på sundhedsområdet.
To strengthen the Convention on Biological and Toxin Weapons is still one of the Council's priorities in the field of health.
DanishSudans regering skal underskrive de internationale aftaler mod biologiske, mod kemiske våben og mod miner.
The Sudanese Government must also sign the international conventions prohibiting biological weapons, chemical weapons and anti-personnel mines.
DanishNogle organisationer har desuden påpeget, at der er en vis risiko for, at det kan føre til en spredning af teknologien inden for biologiske våben.
Various organisations have also pointed out that there are risks of proliferation of bio-weapons technology.
DanishB5-0446 / 2001 af Newton-Dunn for ELDR-Gruppen om overholdelsen af konventionen om biologiske våben og toksinvåben;
B5-0446/ 2001 by Bill Newton-Dunn, on behalf of the ELDR Group, on the Compliance Protocol for the Biological and Toxin Weapons Convention;

Lignende oversættelser "biologiske våben" på engelsk

våben substantiv