Dansk-engelsk oversættelse af "bitter"

DA

"bitter" engelsk oversættelse

EN

"bitter" dansk oversættelse

DA
volume_up
bitterness {substantiv}
DA

bitter {adjektiv}

volume_up
bitter
Der skjuler sig en vis bitter ironi i den stærke mangel på konsekvens i den britiske position.
There is a bitter irony behind the many inconsistencies in the British position.
Nogle af disse foranstaltninger er imidlertid en veritabel " bitter mikstur " for AVS-landene.
But some of the measures genuinely are a bitter pill for the ACP countries to swallow.
Jeg støtter ikke denne betænkning, der ikke er sød, men derimod har en bitter eftersmag.
I do not support this report which far from being sweet, leaves a rather bitter taste.
bitter (også: skarp, sarkastisk)
EN

bitter {adjektiv}

volume_up
bitter (også: acerbic, acrimonious)
There is a bitter irony behind the many inconsistencies in the British position.
Der skjuler sig en vis bitter ironi i den stærke mangel på konsekvens i den britiske position.
But some of the measures genuinely are a bitter pill for the ACP countries to swallow.
Nogle af disse foranstaltninger er imidlertid en veritabel " bitter mikstur " for AVS-landene.
I do not support this report which far from being sweet, leaves a rather bitter taste.
Jeg støtter ikke denne betænkning, der ikke er sød, men derimod har en bitter eftersmag.

Eksempelsætninger "bitter" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishResultaterne af topmødet i København efterlader hos alle en bitter smag.
The outcome of the Copenhagen Summit has left a bitter taste in everyone's mouth.
DanishSolana, jeg må sige, at jeg er frustreret, bitter og ikke mindst yderst harm.
I must say, Mr Solana, that I feel frustrated, embittered and, above all, highly indignant.
DanishForlængelsen af Mugabes embedsperiode er tværtimod bitter virkelighed.
In actual fact, the extension of Mugabe's term of office is a bitter reality.
DanishJeg støtter ikke denne betænkning, der ikke er sød, men derimod har en bitter eftersmag.
I do not support this report which far from being sweet, leaves a rather bitter taste.
DanishDer skjuler sig en vis bitter ironi i den stærke mangel på konsekvens i den britiske position.
There is a bitter irony behind the many inconsistencies in the British position.
Danishmed bitter Sjæl dør en anden og har aldrig nydt nogen Lykke;
And another dieth in the bitterness of his soul, and never eateth with pleasure.
DanishNogle af disse foranstaltninger er imidlertid en veritabel " bitter mikstur " for AVS-landene.
But some of the measures genuinely are a bitter pill for the ACP countries to swallow.
DanishBitter på grund af juntaen i Burmas succes med hensyn til at opnå international anerkendelse.
Awkward because the Burmese junta was successful in obtaining international recognition.
DanishDet er sommetider en bitter pille at sluge, men vi kan lære noget af det.
It is sometimes a very bitter pill to swallow, but it can teach us some very salutary lessons.
Danishat du skriver mig så bitter en Dom og lader mig arve min Ungdoms Skyld
For thou writest bitter things against me, and makest me to possess the iniquities of my youth.
DanishHr. formand, det er en bitter situation, denne 10-års fødselsdag for valget af NLD i Burma.
Mr President, it is an awkward situation, this tenth anniversary of the elections of the NLD in Burma.
DanishDet er ikke et godt tegn, at ECB ' s historie starter med en bitter strid om formandskabet.
It does not augur well that the history of the ECB is beginning with a bitter quarrel over its president.
DanishFor mit land ville hele situationen være ekstra bitter.
My own country would find the whole situation even more disagreeable.
DanishMen have I bitter Avind og Rænkesyge i eders Hjerter da roser eder ikke og lyver ikke imod Sandheden!
But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth!
DanishMen du Menneskesøn støn støn for deres Øjne som om dine Lænder skulde briste i bitter Smerte!
Sigh therefore, thou son of man, with the breaking of thy loins; and with bitterness sigh before their eyes!
DanishUdviklingen i den østlige del af Tyskland er selvfølgelig særlig bitter for mig, der kommer fra DDR.
Being of DDR origin, the developments in eastern Germany are of course particularly hard for me to bear.
DanishHvis man tilsætter en manglende forståelse af markedsøkonomien, kan drikken kun blive bitter.
When you then add to this a failure to understand the market economy, the potion becomes all the more poisonous.
DanishDet er en yderst bitter forsmag på den fremtid, der venter for et Europa med undergivne nationalstater.
It is an extremely bitter foretaste of the future that lies in store for a Europe of nation states in thrall.
DanishSå vil jeg da ej lægge Bånd på min Mund men tale i Åndens Kvide sukke i bitter Sjælenød.
Therefore I will not refrain my mouth; I will speak in the anguish of my spirit; I will complain in the bitterness of my soul.
DanishDet er desværre en bitter situation, vi ser i dag.
Unfortunately, the scenario today is an unpalatable one.