Dansk-engelsk oversættelse af "bittesmå"

DA

"bittesmå" engelsk oversættelse

EN
DA

bittesmå {adjektiv}

volume_up
1. hverdags
bittesmå (også: lillebitte)
I øjeblikket er der diskussioner om bittesmå brøkdele af Fællesskabets budget.
Arguments are currently under way over tiny percentages of the Community budget.
Der er bittesmå østater, der har kæmpemæssige flåder.
There are tiny islands which have large merchant fleets.
De bittesmå indrømmelser, som Rådet hidtil er kommet med, og som findes i præamblen til dette forslag, er simpelthen ikke nok.
The tiny concessions so far offered by the Council lodged in the preamble to this proposal are simply not enough.

Eksempelsætninger "bittesmå" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI øjeblikket er der diskussioner om bittesmå brøkdele af Fællesskabets budget.
Arguments are currently under way over tiny percentages of the Community budget.
DanishDer er bittesmå østater, der har kæmpemæssige flåder.
There are tiny islands which have large merchant fleets.
DanishDe bittesmå indrømmelser, som Rådet hidtil er kommet med, og som findes i præamblen til dette forslag, er simpelthen ikke nok.
The tiny concessions so far offered by the Council lodged in the preamble to this proposal are simply not enough.
DanishNå men, hr. formand, denne betænkning, der uden tvivl fremfører nogle idéer, må hilses velkommen, men den betyder et fremskridt med bittesmå skridt.
Mr President, this report, which undoubtably puts forward some suggestions, must be welcomed, but it represents progress in only very small steps.
DanishDesuden gives disse tilskud i bittesmå portioner, når de gives til fattige, mellemstore og unge landmænd, og i mit fædreland har vi nogle meget karakteristiske eksempler herpå.
Even these grants, when they are given to poor, medium-sized farmers, are meted out in drips and drabs and Greece is a typical example here.
DanishDer er en sådan en på Skye, hvor videnskabeligt kvalificerede folk, der arbejder inden for bittesmå nicheområder, skaber instrumenter til at måle forskellige dele af kroppen med forskellige formål.
There is one in Skye where scientifically skilled people, working in tiny areas, create instruments to measure various parts of the body for various purposes.
DanishDet er en anden sag med kokkene, skibsdrengene og matroserne, som bliver stuvet sammen i bittesmå kahytter, fire gange fire meter, og har langt mindre behagelige levevilkår.
In contrast, though, there are the cooks, cabin-boys and helmsmen, who unfortunately live in tiny cabins four metres square and enjoy living conditions that are not quite so pleasant.
DanishDer er nogle, der hævder, at de beløb, der anvendes på EU-niveau sammenlignet med de nationale sundhedsudgifter, er så bittesmå, at det er tvivlsomt, om vi kan nå noget meningsfuldt på EU-niveau.
Some claim that the amounts involved at EU level, compared to national health expenditures, are so tiny that it is arguable whether we can achieve anything meaningful at EU level.