Dansk-engelsk oversættelse af "bivirkning"

DA

"bivirkning" engelsk oversættelse

DA

bivirkning {en}

volume_up
1. generel
bivirkning
Det er en bivirkning, som vi skal tage hånd om og eliminere på andre måder.
It is a side effect that we must deal with and eliminate in other ways.
Den såkaldte brystholderkrig har været en uheldig bivirkning af vores manglende forudseenhed og forberedelse.
The so-called 'bra wars ' have been the unfortunate side effect of our lack of foresight and preparation.
Det er ikke bankens opgave som sådan at skabe beskæftigelse, men det er selvfølgelig af og til en bivirkning heraf.
Creating employment is not one of the Bank's tasks as such, but it is sometimes, of course, a side-effect.
2. medicin
bivirkning

Eksempelsætninger "bivirkning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er en bivirkning, som vi skal tage hånd om og eliminere på andre måder.
It is a side effect that we must deal with and eliminate in other ways.
DanishHastighedsbegrænsning blev betragtet som en midlertidig og uønsket bivirkning af en endnu ikke fuldendt teknik.
Speed restriction was seen as a temporary and unwanted hitch in technology waiting to be perfected.
DanishDen såkaldte brystholderkrig har været en uheldig bivirkning af vores manglende forudseenhed og forberedelse.
The so-called 'bra wars ' have been the unfortunate side effect of our lack of foresight and preparation.
DanishDet er ikke bankens opgave som sådan at skabe beskæftigelse, men det er selvfølgelig af og til en bivirkning heraf.
Creating employment is not one of the Bank's tasks as such, but it is sometimes, of course, a side-effect.
DanishHr. formand, debatterne om klimapolitik i Europa-Parlamentet har jo den behagelige bivirkning, at vi altid alle sammen er enige.
Mr President, I must say that one pleasant side-effect of the debates in this House on the global climate is that we are always in agreement.
DanishAt et land som Libyen derved har fået mere magt og betydning på kontinentet er beklageligt, men en uundgåelig bivirkning.
The fact that in the process, a country like Libya gains more power and esteem in the continent is a regrettable but obviously inevitable side effect.