Dansk-engelsk oversættelse af "bizar"

DA

"bizar" engelsk oversættelse

DA

bizar {adjektiv}

volume_up
Situationen er jo en smule bizar, hvis jeg må udtrykke det sådan.
The situation is, I venture to say, a little bizarre.
Anvendelsen af den mærkelige term " intellektuel embargo " i overvejelse D finder jeg bizar.
In my view, the use of the strange term " intellectual embargo " in recital D is bizarre.
Det er en bizar opdeling mellem frivillig og påtvungen prostitution, vi fremturer med her i Parlamentet.
It is a bizarre distinction between voluntary and forced prostitution with which we are persisting in this House.

Eksempelsætninger "bizar" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen så skal det franske formandskab ikke opføre sig så underligt som i " bizar-ritz ".
But the French Presidency should not act as strangely as it did in " Bizarritz ".
DanishAnvendelsen af den mærkelige term " intellektuel embargo " i overvejelse D finder jeg bizar.
In my view, the use of the strange term " intellectual embargo " in recital D is bizarre.
DanishSituationen er jo en smule bizar, hvis jeg må udtrykke det sådan.
The situation is, I venture to say, a little bizarre.
DanishDet er en bizar opdeling mellem frivillig og påtvungen prostitution, vi fremturer med her i Parlamentet.
It is a bizarre distinction between voluntary and forced prostitution with which we are persisting in this House.
DanishI stedet har det eneste bidrag til den fremtidige regionalplanlægning været en plan, der er så bizar, at den kun kan slå fejl.
Instead, its only contribution to future regional planning has been to produce a plan so bizarre that it can only be designed to fail.
DanishStaterne skal kunne garantere gode betingelser, rettigheder og integration for tilflytterne.5.Idéen om at give undervisning om en» fælles stamme« i europæisk historie er fuldstændig bizar.
The States have to be able to guarantee good conditions, rights and integration for the immigrants.5. The idea of teaching a 'common syllabus ' of European history is totally bizarre.