Dansk-engelsk oversættelse af "bjørnetjeneste"

DA

"bjørnetjeneste" engelsk oversættelse

DA

bjørnetjeneste {en}

volume_up
bjørnetjeneste
Under disse omstændigheder gør EU sine borgere en bjørnetjeneste.
Under these conditions the European Union does a disservice to its citizens.
De, der bagatelliserer en sådan etisk konflikt, gør Europa en bjørnetjeneste.
Anyone who plays down this conflict of values does Europe a disservice.
Ministerrådets hemmeligholdelse gør Europa en stor bjørnetjeneste.
Its secrecy does a profound disservice to Europe.

Eksempelsætninger "bjørnetjeneste" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg er bange for, at vi dermed har gjort de europæiske forbrugere en bjørnetjeneste.
I am afraid that we have thereby done a great disservice to the consumers of Europe.
DanishDe, der bagatelliserer en sådan etisk konflikt, gør Europa en bjørnetjeneste.
Anyone who plays down this conflict of values does Europe a disservice.
DanishVi gør derfor os selv en bjørnetjeneste med det, som vi skriver i dag.
Through what we have written today, we are therefore doing ourselves a disservice.
DanishJeg ville gøre Parlamentet en bjørnetjeneste, hvis jeg gjorde noget andet.
The British Presidency is very well aware of the difficulty of combating organised crime.
DanishUnder disse omstændigheder gør EU sine borgere en bjørnetjeneste.
Under these conditions the European Union does a disservice to its citizens.
DanishAt vende det døve øre til dette krav ville være at gøre Den Europæiske Union en bjørnetjeneste.
To turn a deaf ear to them would be doing the European Union a disservice.
DanishEuropa-Parlamentet har således gjort innovation og teknologisk udvikling en bjørnetjeneste.
The European Parliament has thus done innovation and technological development a disservice.
DanishVi gør EU en bjørnetjeneste, hvis vi underminerer den balance.
I would hope that we can resist, or at least minimise, that temptation.
DanishVi ville gøre borgerne en bjørnetjeneste, hr. formand, hr. kommissær, ved så at sige at blande skidt og kanel.
We should be doing our citizens no favours if we presented them with a hotchpotch.
DanishAt ville lave det, og det på trods af realiteterne, er at gøre Den Europæiske Union en bjørnetjeneste.
Doing this, and wanting to do it ignoring reality, is to do the European Union no favours.
DanishHvis vi gør det omvendte, gør vi det en bjørnetjeneste.
If we take the opposite approach, we will be doing it a great disservice.
DanishFru formand, jeg må sige, at vi i dag har gjort forbrugerbeskyttelsen en bjørnetjeneste.
Madam President, I must say that today we have done a great disservice to the cause of consumer protection.
DanishMinisterrådets hemmeligholdelse gør Europa en stor bjørnetjeneste.
Its secrecy does a profound disservice to Europe.
DanishVi ville gøre os selv en bjørnetjeneste, hvis vi nu kræver og godkender noget sådant i forbindelse med chokolade.
We would do ourselves a great service if we were to demand the same for chocolate, and permit it.
DanishTværtimod, for øjeblikket gør den rød-grønne regering dette element i den europæiske udfordring en ægte bjørnetjeneste.
No, the red-green coalition is doing this aspect of the European challenge a real disservice.
DanishMen De gør Dem selv og Parlamentet en bjørnetjeneste ved at lade det gå ud over budbringeren, som De gør nu.
But you are doing yourselves and this House a disservice by shooting the messenger, which is what you are doing here.
DanishHvis reformen bliver en undskyldning for ikke at vedtage beslutninger, der er vigtige for Europa, gør vi Europa en bjørnetjeneste.
They did not do so because the current of agreement failed for the reasons of which you are aware.
DanishAt hævde andet ville være at gøre dem - og dermed også de europæiske lande - en bjørnetjeneste.
To take the opposite view would be to do them a great disservice, and it would also, in return, do a great disservice to the countries of Europe.
DanishPesticidindustrien gør sig selv en bjørnetjeneste, hvis den ikke selv har en levende interesse i at forfølge disse mål.
The pesticides industry will be doing itself a disservice if it does not take a lively interest in the pursuit of these aims.
DanishSå ville vi gøre vores industrier en bjørnetjeneste, og dermed beskæftigelsen og den sociale udvikling i vores medlemsstater.
We would be doing our industry - and therefore employment and the social development of the Member States - a disservice.