Dansk-engelsk oversættelse af "bjerg"

DA

"bjerg" engelsk oversættelse

DA

bjerg {et}

volume_up
bjerg
For Zions Bjerg som er øde Ræve tumler sig der.
Because of the mountain of Zion, which is desolate, the foxes walk upon it.
Hun gik op på ethvert højt Bjerg og hen under ethvert grønt Træ og bolede.
she is gone up upon every high mountain and under every green tree, and there hath played the harlot.
Ratifikationen er det næste bjerg, der skal bestiges.
Ratification is a mountain still to climb.

Eksempelsætninger "bjerg" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDerfra begav han sig til Karmels Bjerg og derfra vendte han tilbage til Samaria.
And he went from thence to mount Carmel, and from thence he returned to Samaria.
DanishDa Sisera fik Melding om at Barak Abinoams Søn var draget op på Tabors Bjerg
And they shewed Sisera that Barak the son of Abinoam was gone up to mount Tabor.
DanishOg vi hørte denne Røst lyde fra Himmelen da vi vare med ham på det hellige Bjerg.
And this voice which came from heaven we heard, when we were with him in the holy mount.
DanishDa bød Moses og Josua hans Medhjælper op og Moses steg op på Guds Bjerg;
And Moses rose up, and his minister Joshua: and Moses went up into the mount of God.
DanishHERRE i Nåde havde du fæstnet mit Bjerg; du skjulte dit Åsyn jeg blev forfærdet.
I cried to thee, O LORD; and unto the LORD I made supplication.
DanishSelv Brittan har forstået, at vi ikke taler om et bjerg af finansielle tjenesteydelser.
Even Mr Brittan understood that we were not talking about the Mount of Financial Services.
DanishMen de elleve Disciple gik til Galilæa til det Bjerg hvor Jesus havde sat dem Stævne.
Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.
DanishHun gik op på ethvert højt Bjerg og hen under ethvert grønt Træ og bolede.
she is gone up upon every high mountain and under every green tree, and there hath played the harlot.
Danishfra Aroer ved Arnonflodens Bred til Sirjons Bjerg det er Hermon
From Aroer, which is by the bank of the river Arnon, even unto mount Sion, which is Hermon,
DanishDa drager Redningsmænd fra Zions Bjerg op for at holde Dom over Esaus Bjerge.
And saviours shall come up on mount Zion to judge the mount of Esau; and the kingdom shall be the LORD's.
DanishDe der stoler På HERREN er som Zions bjerg der aldrig i evighed rokkes.
The LORD reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.
DanishFølgende var Arons og Moses's Efterkommere på den Tid HERREN talede på Sinaj Bjerg.
These also are the generations of Aaron and Moses in the day that the LORD spake with Moses in mount Sinai.
DanishJeg råber højlydt til HERREN han svarer mig fra sit hellige Bjerg.
I laid me down and slept; I awaked; for the LORD sustained me.
DanishLandets Herrer sender en Gave fra Sela gennem Ørknen til Zions Datters Bjerg.
Send ye the lamb to the ruler of the land from Sela to the wilderness, unto the mount of the daughter of Zion.
DanishDet er f.eks. vanskeligere at dække bjerg- og øområder end sletter.
For example, coverage of mountain and island areas entails more difficulties than coverage of plains.
DanishZions Bjerg fryder sig Judas Døtre jubler over dine Domme.
Walk about Zion, and go round about her: tell the towers thereof.
DanishMen det kan ikke være anledning til stadigvæk at skubbe de 3 milliarder ecu foran os som et bjerg.
But that is no reason for us to go on pushing the ECU 3 000 m along in front of us like a mountain.
DanishFor Zions Bjerg som er øde Ræve tumler sig der.
Because of the mountain of Zion, which is desolate, the foxes walk upon it.
DanishNedbøjet er min Sjæl derfor mindes jeg dig fra Jordans og Hermontindernes Land fra Mizars Bjerg.
Deep calleth unto deep at the noise of thy waterspouts: all thy waves and thy billows are gone over me.
DanishProduktionsomkostningerne er større i de nordlige -, i bjerg- og i andre svære områder i EU.
Production costs are higher in the northern regions, the mountainous regions and other parts of the EU area.