Dansk-engelsk oversættelse af "blåstempling"

DA

"blåstempling" engelsk oversættelse

DA

blåstempling {en}

volume_up
1. finans
blåstempling

Eksempelsætninger "blåstempling" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishBæredygtig pesticidanvendelse er til gengæld en blåstempling af spreding af gift.
Instead, the sustainable use of pesticides gives the green light to the spreading of poison.
DanishIrak-krigen er tydeligt en blåstempling af konflikten med Iran.
The war in Iraq is obviously a blueprint for the conflict with Iran.
DanishDet er afgørende at fastslå, at iværksættelse af samarbejdsaftalen ikke er en blåstempling af det pakistanske demokrati.
It is crucial to state that implementation of the cooperation agreement does not rubber-stamp Pakistan's democracy.
DanishHan vil imidlertid som den demokrat, han er, anerkende, at dette ikke er det samme som en blåstempling eller accept af alt, hvad Parlamentet siger.
He will recognise, however, democrat that he is, that this does not imply being a rubber stamp or accepting everything the Parliament says.
DanishDet er klart, at en vedtagelse uden nogen strategisk vurdering af hvert af disse 18 projekters miljøpåvirkning, rentabilitet og konkrete sikkerhed udelukkende ville være en blåstempling.
Clearly, to adopt the list without any strategic assessment of the environmental impact, profitability or practical safety of any of the 18 projects would be merely to rubber stamp it.