Dansk-engelsk oversættelse af "blæse på"

DA

"blæse på" engelsk oversættelse

DA

blæse på {verbum}

volume_up
blæse på (også: være ligeglad med)

Eksempelsætninger "blæse på" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen det er klart, de danske regeringer har jo for vane at blæse det danske folk.
However, it is clear that Danish governments usually ignore the Danish people.
DanishMen når Forsamlingen skal sammenkaldes skal I blæse almindelig Vis ikke Alarm.
But when the congregation is to be gathered together, ye shall blow, but ye shall not sound an alarm.
DanishFor man kan ikke indlede kontakten med at blæse sektorens krav og uden diskussion godtage de marokkanske krav.
Because contact cannot begin by turning our back on the demands of the sector and agreeing to Moroccan demands without any discussions.
DanishJeg vil blæse din tro!
DanishLad os allerede i dag få klarhed over, om man er parat til det, eller om man bare vil blæse højt og flot de henstillinger, som Parlamentet kommer med.
Let us be clear today if it is willing to do so, or if it is simply going to cock a snook at Parliament's requests.
DanishDet er en kendsgerning her i livet, og man kan så vælge at blæse det eller prøve at få en ordning, som betyder, at amerikanerne er med i en international retsorden.
It is a brute fact, and the choice is between not caring either way or trying to obtain an arrangement whereby the United States is part of an international legal system.
DanishIkke nok med at status for menneskerettighederne er deprimerende, styret driver også gæk med verdenssamfundet ved at krænke internationale principper og blæse IAEA ' s krav.
Not only is the human rights situation deplorable, but the regime also mocks the world community by violating international principles and ignoring the IAEA’ s demands.

Lignende oversættelser "blæse på" på engelsk

præposition
give afkald på verbum
med henblik på