Dansk-engelsk oversættelse af "Blair"

DA

"Blair" engelsk oversættelse

EN
EN

"Blair" dansk oversættelse

DA
DA

Blair {egennavn}

volume_up
Blair
Denne konferences egentlige vindere var Blair og Aznar, Europas " nejsigere ".
The real winners in this Conference were Blair and Aznar, the Euro-sceptics.
Et andet internationalt aspekt er spørgsmålet om Blair House-aftalen.
Another point of international relevance is the issue of the Blair House agreement.
Premierminister Blair opretholder en larmende tavshed om hele sagen.
Prime Minister Blair maintains a profound silence on the whole question.
EN

Blair {egennavn}

volume_up
Blair
The real winners in this Conference were Blair and Aznar, the Euro-sceptics.
Denne konferences egentlige vindere var Blair og Aznar, Europas " nejsigere ".
Another point of international relevance is the issue of the Blair House agreement.
Et andet internationalt aspekt er spørgsmålet om Blair House-aftalen.
Prime Minister Blair maintains a profound silence on the whole question.
Premierminister Blair opretholder en larmende tavshed om hele sagen.

Eksempelsætninger "Blair" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOm: De store medlemsstaters magt i EU i fremtiden: Blair-Schröder-dokumentet
Subject: Power of large states in the EU's future: the Blair-Schröder document
DanishDenne konferences egentlige vindere var Blair og Aznar, Europas " nejsigere ".
The real winners in this Conference were Blair and Aznar, the Euro-sceptics.
DanishDet er på tide, at premierminister Blair holder op med at flirte med andre tanker.
It is time that Prime Minister Blair stopped dallying with other concepts.
DanishTony Blair bør forstå, at vejen til partnerskab med Washington går via Bruxelles.
Blair needs to understand that the route to partnership with Washington is via Brussels.
DanishBlair var storsindet nok til at anerkende disse bekymringer i Underhuset.
Mr Blair was generous enough to acknowledge these concerns in the House of Commons.
DanishEU nedlægger arbejdspladser - som Tony Blair sagde i sin valgtale i 1983.
The European Union destroys jobs – as Tony Blair said in his 1983 election address.
DanishHr. formand, i juni ønskede størstedelen af Parlamentet Tony Blair hjerteligt velkommen.
Mr President, last June, the majority of Parliament warmly welcomed Mr Blair.
DanishDet er den, premierminister Blair taler om, og vi er alle optaget af den.
That is what Prime Minister Blair talks about, and all of us are concerned about it.
DanishBlair, Deres formandskab indledes på et afgørende tidspunkt for Europa.
Prime Minister Blair, your presidency is taking place at a decisive moment for Europe.
DanishEt andet internationalt aspekt er spørgsmålet om Blair House-aftalen.
Another point of international relevance is the issue of the Blair House agreement.
DanishFat mod, Blair, det er ikke nok at lave folkeafstemning om en ny forfatning i Irak.
We must now hope that all the EU countries will hold referendums on the draft Constitution.
DanishHr. formand, Tony Blair og Donald Dewar har nok ikke sovet i nat!
- Mr President, Tony Blair and Donald Dewar will not have slept well last night!
DanishTony Blair har ret, når han opfordrer os til at investere mere i forskning og universiteter.
These three countries are nevertheless at a standstill in terms of internal growth.
DanishModsat foreslår Tony Blair drastiske nedskæringer og bringer Unionens projekt i fare.
In contrast, Mr Blair is proposing drastic cuts and jeopardising the European Union project.
DanishJeg mener, at den britiske regering, og navnlig Tony Blair, er direkte skyld heri.
I lay that failure directly at the door of the British Government, and Tony Blair in particular.
DanishBlair viste endnu en gang til trods for sine varme ord om Europa sin mangel på interesse.
Mr Blair again displayed, despite his warm words about Europe, his lack of commitment.
DanishKaptajnen er ikke Edward John Smith, men Anthony Charles Lynton Blair.
The captain is not Edward John Smith, but Anthony Charles Lynton Blair.
Danish- Hr. formand, i forrige uge talte den britiske premierminister, Tony Blair, til os.
Mr President, the week before last we were addressed by the British Prime Minister, Tony Blair.
DanishVi ved alle, at Blair House-aftalen ikke var særlig fordelagtig.
We all know that the Blair House agreement was not very advantageous for us.
DanishPremierminister Blair opretholder en larmende tavshed om hele sagen.
Prime Minister Blair maintains a profound silence on the whole question.

Synonymer (engelsk) for "Blair":

Blair
Tony Blair