Dansk-engelsk oversættelse af "blande"

DA

"blande" engelsk oversættelse

EN

"bland" dansk oversættelse

DA

blande {verbum}

volume_up
blande (også: mikse, røre)
At blande de finansielle overslag sammen med udvidelsen er efter min mening en fejl.
To mix up the financial perspectives with enlargement is a mistake, in my opinion.
Og at blande reformerne af politikkerne sammen med udvidelsen er en anden fejl.
And to mix up policy reforms with enlargement is another mistake.
Fabre-Aubrespy, lad os ikke blande tingene sammen.
Mr Fabre-Aubrespy, you must not mix up different issues.
Ved at blande biobrændstoffer i konventionelle brændstoffer til transport kan vi gennemføre disse ændringer uden at skulle tilpasse køretøjer og benzintanke.
In the blending of biofuels into conventional transport fuel we can introduce these changes in a simple way that will not require vehicles or filling stations to be adapted.
blande (også: sjokke, sjoske)
Ve dem der er Helte til at drikke Vin og vældige til at blande stærke Drikke
Woe unto them that are mighty to drink wine, and men of strength to mingle strong drink:
blande (også: tilsætte)
EN

bland {adjektiv}

volume_up

Eksempelsætninger "blande" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVisse medlemsstater synes nu at blande asylsøgere og illegale indvandrere sammen.
Some Member States now seem to be confusing asylum-seekers and illegal immigrants.
DanishJeg synes heller ikke, at vi skal blande udvidelsen sammen med debatten om Tyrkiet.
I also think that we should not combine enlargement with the debate on Turkey.
DanishI forbindelse med handelen med emissioner er der to ting, man ikke må blande sammen.
When it comes to emissions trading, we must be careful not to confuse two things.
DanishRegeringerne kan heller ikke blande sig i retsafgørelserne i medlemsstaterne.
Neither can the governments intervene in the legal decisions of the Member States.
DanishVil Parlamentet blande sig i Storbritanniens parlament, hvis vi bliver valgt?
Are you going to interfere with Great Britain's Parliament if we are elected?
DanishAt forsøge at blande tre målsætninger i ét og samme direktiv er vanskeligt.
Combining three objectives in a single directive is bound to prove complicated.
DanishAt blande de finansielle overslag sammen med udvidelsen er efter min mening en fejl.
To mix up the financial perspectives with enlargement is a mistake, in my opinion.
DanishDer er egentlig ingen grund til at blande EU og Parlamentet ind i processen.
There is really no reason for mixing the EU and this Parliament up in that process.
DanishDerfor gav jeg Dem ikke ordet, altså for ikke at blande de to sager sammen.
I did not give you the floor because I did not wish to confuse two different issues.
DanishDet er det, dagens debat drejer sig om, og vi må ikke blande tingene sammen.
This is what today ’ s debate is about and we must not confuse the issues.
DanishMan bør ikke blande indikatoren sammen med attestering af sprogkundskaber og -færdigheder.
The Indicator should not be confused with the certificate of language knowledge.
DanishDet er noget andet end ikke at blande sig for at koordinere og harmonisere!
In the light of this, how can we not interfere to coordinate and harmonize?
DanishVi kan logisk nok ikke blande os i de nationale parlamenters arbejde.
It is obvious that we cannot interfere in the decisions of national parliaments.
DanishDet ville være forkert, hvis Kommissionen søgte at blande sig i dette.
It would be wrong for the Commission to seek to become involved in this aspect.
DanishDer er ingen grund til at blande EF-domstolen ind i dette samarbejde i øvrigt.
There is no reason to involve the Court of Justice in this cooperation.
DanishVe dem der er Helte til at drikke Vin og vældige til at blande stærke Drikke
Woe unto them that are mighty to drink wine, and men of strength to mingle strong drink:
DanishVi vil derfor ikke blande os i den tekniske udformning af et sådant system.
We do not therefore wish to get involved in the technical elaboration of such a system.
DanishJeg er enig i, vi ikke vil blande os i medlemsstaternes kompetenceområder.
I agree that we will not expand into the competence of the Member States.
DanishPå det område gælder subsidiaritetsprincippet, og vi kan ikke blande os i det.
The principle of subsidiarity applies here and it is not for us to intervene on this matter.
DanishLovgiverne skal undgå at blande sig i markedsaktørernes beslutninger.
Regulators should steer away from intervening in decisions taken by market players.