Dansk-engelsk oversættelse af "blandet"

DA

"blandet" engelsk oversættelse

DA

blandet {adjektiv}

volume_up
blandet
volume_up
mixed {adj.} (varied)
Men de positive forventninger er blandet med en vis mængde ængstelse og bekymring.
However, the positive expectations are mixed with a fair amount of anxiety and worry.
Som De kan se, når Retten i sin beretning frem til en blandet konklusion.
As you will appreciate, ladies and gentlemen, the Court’ s report is somewhat mixed.
Derfor har tilbagemeldingen om resultatet af denne integration været noget blandet.
That is why the feedback of how successful this inclusiveness has been is somewhat mixed.
blandet

Eksempelsætninger "blandet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishArbejdsløshed, usikkerhed og immigration bliver alt for ofte blandet sammen.
Unemployment, lack of security and immigration are too often lumped together.
DanishMen de positive forventninger er blandet med en vis mængde ængstelse og bekymring.
However, the positive expectations are mixed with a fair amount of anxiety and worry.
DanishVi sætter dem så højt, at vi ikke vil have dem blandet sammen med alt muligt andet.
We value them so highly that we do not wish to have them mixed up with everything else.
DanishI den forhandling, vi lige har haft, fik vi blandet de tre elementer lidt sammen.
In the debate we have just held we rather confused the three elements.
DanishJeg mener, at vi har blandet vores udenrigspolitik sammen med vores fiskeripolitik.
I believe we have mixed up our foreign policy with our fisheries policy.
DanishSom De kan se, når Retten i sin beretning frem til en blandet konklusion.
As you will appreciate, ladies and gentlemen, the Court’ s report is somewhat mixed.
DanishDerfor har tilbagemeldingen om resultatet af denne integration været noget blandet.
That is why the feedback of how successful this inclusiveness has been is somewhat mixed.
DanishHvordan skal man kunne vide, hvad blandet husholdningsaffald består af?
It is difficult to guarantee safe and risk-free handling of catering waste.
DanishSåledes brænder vi ikke blandet affald, ligesom man gør i visse lande.
Thus, we do not incinerate mixed waste, as they do in certain countries.
DanishEuropa har ofte på en negativ måde blandet sig i Nordvestafrikas forhold.
Europe has often interfered with North West Africa in a negative way.
DanishDen mest almindelige fejl er at have "blandet indhold" på en https:-side.
The most common error is having "mixed content" on an https: page.
DanishSom vi ved, er det USA, Rwando og OAU, der har blandet sig.
As we know, it is the United States, Rwanda and the OAU which have intervened.
DanishJeg tror, at en ærlig vurdering af udvalgets hidtidige arbejde ville give et blandet billede.
An honest assessment of the committee’ s work to date would give a mixed picture, I believe.
DanishHvis man ser på retsgrundlaget og fortilfældene, er et blandet udvalg et rimeligt kompromis.
Looking at the legal framework and recent precedents, a mixed committee is a fair compromise.
DanishJeg er bange for, at det er for tidligt at bedømme det, fordi billedet er meget, meget blandet.
I fear it is too early to say because the picture is extremely mixed.
DanishDet viser, at vor informationspolitik er noget af en blandet landhandel.
It shows that our information policy is a somewhat mixed bag.
DanishBerthu, jeg gør opmærksom på, at De har blandet betænkning af Rovsing sammen med andre afstemninger.
Mr Berthu, I note that you are mixing the Rovsing report up with other votes.
DanishEn blandet udvælgelsesjury skulle vurdere ansøgningerne som en del af den nationale konkurrence.
A mixed selection panel should evaluate the applications as part of the national competition.
DanishDisse forhandlinger og i hvert fald talerne blev blandet fuldstændigt sammen.
These debates, and the speakers, were taken randomly.
Danishgave de ham Eddike at drikke blandet med Galde og da han smagte det vilde han ikke drikke.
They gave him vinegar to drink mingled with gall: and when he had tasted thereof, he would not drink.