Dansk-engelsk oversættelse af "blank"

DA

"blank" engelsk oversættelse

EN
EN

"blank" dansk oversættelse

volume_up
blank {substantiv}
DA
DA
DA
DA

blank {adjektiv}

volume_up
EN

blank {substantiv}

volume_up
blank (også: form)

Eksempelsætninger "blank" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishForslaget til beslutning, som ligger foran Dem, er blevet vedtaget i udvalg med 55 stemmer imod to og en blank stemme.
The motion for a resolution before you was adopted in committee by 55 votes to 2 with 1 abstention.
DanishDer var én blank stemmeseddel og 533 gyldige stemmer.
There was one blank ballot and 533 valid votes.
DanishDesværre begynder vi ikke, som vore amerikanske kolleger gjorde, med en blank side, når vi udarbejder denne forfatning.
Unfortunately we do not start, as our US colleagues started, with a blank page in writing this constitution.
DanishMen det skal være muligt at bevise sin påstand ved en individuel vurdering, ikke en blank afvisning af ansøgningen.
But it should be possible to make that case through individual assessment, not with a blanket dismissal of the claim.
DanishDet tør siges, at banksystemet er overfølsomt, hvis det ikke engang kan tåle én blank stemme fra et medlem, ikke engang i Parlamentet.
It must be said that the Bank system must be awfully delicate if it cannot allow one no-vote, not even in Parliament.
DanishDet er ren, blank, pure ufornuft.
DanishJeg vil gerne lykønske formanden for Rådet og opfordre ham til at trække blank over for alt det drilleri, der kommer fra de mennesker, der påstår, at de bekymrer sig om den toldfrie handel.
I would like to congratulate the President-in-Office and encourage him to stick to his guns in the face of all the persiflage which comes from those who claim to be concerned about duty-free.

Synonymer (engelsk) for "blank":

blank