Dansk-engelsk oversættelse af "blid"

DA

"blid" engelsk oversættelse

DA

blid {adjektiv}

volume_up

Eksempelsætninger "blid" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAkin Birdal er en blid og fredelig mand.
DanishJeg kan forsikre Dem om, at Europa-Parlamentet kan hjælpe et formandskab, og således kommer De til at miste Deres uskyld på en meget blid og venlig måde.
I can assure you that the European Parliament can make a presidency easier and that you will therefore lose your virginity in a very gentle and amicable way.
DanishJeg håber, at Parlamentet vil være i stand til at forsvare disse prioriteringer uden at lade sig rive med af en blid harmonisering, som risikerer at vise sig at være ret bitter.
I hope that Parliament will be able to defend these priorities without allowing itself to be carried away by soft harmonization, which may well turn out to have a very bitter taste.
DanishØPA bør være et redskab, som kan sikre en blid og gradvis integration af AVS-landene i verdensøkonomien og således fremme en bæredygtig udvikling og bidrage til at udrydde fattigdom.
EPAs shall be a tool for the smooth and gradual integration of ACP countries into the world economy, thereby promoting sustainable development and contributing to poverty eradication.
DanishOg for det andet Unionens ideologi, som med Deres ord, hr. kommissær, består i at se denne industri som et restprodukt og se Kinas tvungne udadvendthed som en blid overgang.
The other idea is that of the ideology of the EU which consists, in your view, Commissioner, in seeing this industry as a relict and China being forced to look outwards as a smooth transition.