Dansk-engelsk oversættelse af "blik"

DA

"blik" engelsk oversættelse

DA

blik {et}

volume_up
blik (også: syn)
volume_up
look {substantiv}
I denne betænkning kastes der et - bogstaveligt talt - forfriskende blik på problematikken.
This report literally takes a refreshing look at the problem, and not before time.
Vi bør derfor kaste et godt blik på os selv, før vi peger fingre ad andre.
Indeed, we should take a good look at ourselves before we point a finger at others.
Vores blik er imidlertid også netop i disse timer rettet mod Beograd og Serbien.
However, we also look - particularly at this time - towards Belgrade and Serbia.
blik
Nu er et enkelt blik altså nok til at fastslå, hvor meget der bruges på hvilket politisk område.
Now we can see at a glance how much is being spent on which political areas.
Konkluderende tillader jeg mig at kaste et blik mod fremtiden.
Allow me therefore, in conclusion, to cast a glance at the future.
Jeg tror imidlertid, at vi også skal kaste et blik på de omstændigheder, der gør sig gældende i Hviderusland.
I believe we must also cast a glance at the conditions under which Belarus exists at the moment.
blik (også: stirren)
volume_up
gaze {substantiv}
På dem hviler verdens og dette århundredes befolkningers blik, 60 år efter holocaust.
Upon them is the gaze of the world and of the inhabitants of this century, 60 years after the Holocaust.
Hans blik gennemtrænger skyer, skygge, jord og kød.
His gaze pierces cloud, shadow, earth and flesh.
I lyset af situationen inden for skibsbyggeriet ville jeg imidlertid helst vende mit blik væk fra Fjernøsten.
However, in view of the shipbuilding situation I would rather avert my gaze from the Far East.
blik (også: øjekast)
volume_up
peek {substantiv}

Eksempelsætninger "blik" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVores blik er imidlertid også netop i disse timer rettet mod Beograd og Serbien.
However, we also look - particularly at this time - towards Belgrade and Serbia.
DanishLøft dit Blik imod Himlen og se læg Mærke til Skyerne hvor højt de er over dig!
Look unto the heavens, and see; and behold the clouds which are higher than thou!
DanishFabre-Aubrespy, tekstens finpudsning har ikke undgået Deres skarpsindige blik.
Mr Fabre-Aubrespy, indeed the niceties of the text have not escaped your keen eye.
DanishVi bør derfor kaste et godt blik på os selv, før vi peger fingre ad andre.
Indeed, we should take a good look at ourselves before we point a finger at others.
DanishNår vi kaster et blik på fremtiden, må vi tænke på Amsterdam-traktatens virkning.
In looking ahead to the future, we have to consider the impact of the Treaty of Amsterdam.
Danishfordi den ej lukked mig Moderlivets Døre og skjulte Kvide for mit Blik!
Because it shut not up the doors of my mother's womb, nor hid sorrow from mine eyes!
DanishI denne betænkning kastes der et - bogstaveligt talt - forfriskende blik på problematikken.
This report literally takes a refreshing look at the problem, and not before time.
DanishVi behøver bare at kaste et blik på hovedstaden Skopje for at se, hvor umuligt det er.
We only need to look at the capital Skopje to see how impossible this is.
DanishEr det sandsynligt, at du bemærker og læser dem, eller glider dit blik bare lige forbi dem?
Would you be likely to notice and read them, or do your eyes glide right past them?
DanishNu er Deres blik altså faldet på en lille ting, der hedder bøger.
Its eyes have therefore now fallen on a small matter under the heading of books.
DanishKolleger, det er normalt under drøftelse af spørgsmål som dette at kaste et blik på fremtiden.
Colleagues, it is normal when considering issues like this to look to the future.
DanishEt blik ud over Europa afslører, at vores forståelse og brug af sprog er meget ubalanceret.
Looking across Europe, our understanding and our use of languages is very imbalanced.
DanishNu er et enkelt blik altså nok til at fastslå, hvor meget der bruges på hvilket politisk område.
Now we can see at a glance how much is being spent on which political areas.
DanishEt blik på de aktuelle diskussioner i Rådet understreger det kun.
You can see that just by looking at the current discussions in the Council.
DanishAttrå ej i dit Hjerte hendes Skønhed hendes Blik besnære dig ej!
Lust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids!
DanishJeg tror, at et blik på verden bringer os tilbage til realiteterne.
In my opinion, by broadening our horizons, we retain a sense of realism.
DanishVor forsamling bør kaste et nyt filosofisk blik på disse problemer.
It is right that this House should adopt a new philosophical approach to these problems.
DanishVed første blik ser det ud til, at virkningen vil være temmelig ringe.
It appears, at first sight, that the effects would be fairly minimal.
DanishFør det første er der tusindvis af andalusiske og spanske familier, der har fæstnet deres blik på os.
The first is that thousands of Andalusian and Spanish families are looking to us.
DanishMed et blik på uret og den følgende debat vil jeg gerne give Dem denne opstilling.
With one eye on the time, and given the discussion which is to follow, let me suggest the following.