Dansk-engelsk oversættelse af "blikke"

DA

"blikke" engelsk oversættelse

EN
DA

blikke {flertal}

volume_up
blikke (også: udseende)

Eksempelsætninger "blikke" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danishfor spottende hånende Tale for Fjendens og den hævngerriges Blikke.
All this is come upon us; yet have we not forgotten thee, neither have we dealt falsely in thy covenant.
Danishen Slægt med de stolteste Øjne hvis Blikke er fulde af Hovmod.
There is a generation, O how lofty are their eyes
DanishDet Europa, som vi skaber fjernt fra folkets blikke, risikerer at være dødbringende for den europæiske idé.
The Europe that is being built for us, hidden from the people's view, threatens to kill off the European idea.
DanishDu har fanget mig min Søster min Brud du har fanget mig med et af dine Blikke med en af din Halses Kæder.
Thou hast ravished my heart, my sister, my spouse; thou hast ravished my heart with one of thine eyes, with one chain of thy neck.
DanishLad ej dem som med Urette er mine Fjender glæde sig over mig lad ej dem som hader mig uden Grund sende spotske Blikke!
Let not them that are mine enemies wrongfully rejoice over me: neither let them wink with the eye that hate me without a cause!
DanishSer man dig stirrer man på dig med undrende Blikke: "Er det ham som fik Jorden til at bæve Riger til at skælve.
They that see thee shall narrowly look upon thee, and consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms;
DanishDe holdninger, De indtager fremover til støtte af unionsministeren, vil blive set på med sultne blikke og efterlignet på andre områder.
Consequently, the positions that you adopt regarding the Secretary of the Union will be regarded enthusiastically and be reproduced in other sectors.
DanishDet er en forening, som gør et vist stykke arbejde, og som også fortjener - mener jeg - at vi en gang imellem kaster et - eller flere - kritiske blikke på dem.
It is an association which does a certain job and which, in my opinion, also deserves a critical look from us from time to time, if not more frequently.
DanishHERREN siger: Eftersom Zions Døtre bryster sig og går med knejsende Nakke og kælne Blikke går med trippende Gang og med raslende Ankelkæder -
Moreover the LORD saith, Because the daughters of Zion are haughty, and walk with stretched forth necks and wanton eyes, walking and mincing as they go, and making a tinkling with their feet: