Dansk-engelsk oversættelse af "blikkenslager"

DA

"blikkenslager" engelsk oversættelse

EN
DA

blikkenslager {en}

volume_up
blikkenslager
Efter den polske blikkenslager kan vi ikke nu begynde at tale om den belgiske bil.
After the Polish plumber, we cannot now get into the case of the Belgian car.
Hr. formand, jeg har svært ved at få en aftale med min blikkenslager.
Mr President, it is not very easy to make an appointment with my plumber.
Det er selvfølgelig en detalje, men den minder lidt om sagen med den polske blikkenslager.
That is no doubt a detail, but it reminds you of the case of the Polish plumber.

Eksempelsætninger "blikkenslager" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEfter den polske blikkenslager kan vi ikke nu begynde at tale om den belgiske bil.
After the Polish plumber, we cannot now get into the case of the Belgian car.
DanishDet er selvfølgelig en detalje, men den minder lidt om sagen med den polske blikkenslager.
That is no doubt a detail, but it reminds you of the case of the Polish plumber.
DanishHr. formand, jeg har svært ved at få en aftale med min blikkenslager.
Mr President, it is not very easy to make an appointment with my plumber.
DanishTværtimod mærker vi i betænkningen spørgsmålet om den berømte polske blikkenslager dukke op igen.
Rather, what we can detect in the report is the theme of the notorious Polish plumber.
Danish- For det andet rejste den polske blikkenslager flere tusind km for at få arbejde i Paris, men den bulgarske blikkenslager, landmand eller arbejder skal kun rejse 15 km.
- secondly, if a Polish plumber travelled thousands of kilometres to get work in Paris, a Bulgarian plumber, farmer or worker will travel just 15 kilometres.
DanishDette betyder, at der om 5-10 år måske ikke vil være tilstrækkeligt mange faglærte inden for tømrer-, blikkenslager-, bygningsfaget osv. til at imødekomme efterspørgslen.
That means that possibly in five to ten years time there will not be sufficient skilled workers in carpentry, plumbing, building and so on to meet the demand.