Dansk-engelsk oversættelse af "blind"

DA

"blind" engelsk oversættelse

EN
EN

"blind" dansk oversættelse

DA
DA

blind {adjektiv}

volume_up
blind
Men han sagde dem også en Lignelse: "Mon en blind kan lede en blind?
And he spake a parable unto them, Can the blind lead the blind?
Jeg er ikke blind for patenttvistaftalens potentielle ulemper og farer.
I am not blind to the potential drawbacks and dangers of the EPLA.
Dermed blev jeg berettiget til at modtage blindepension og blive registreret som blind i Irland.
This qualified me for the blind person's pension and to be registered for blind in Ireland.
EN

blind {adjektiv}

volume_up
blind
And he spake a parable unto them, Can the blind lead the blind?
Men han sagde dem også en Lignelse: "Mon en blind kan lede en blind?
I am not blind to the potential drawbacks and dangers of the EPLA.
Jeg er ikke blind for patenttvistaftalens potentielle ulemper og farer.
This qualified me for the blind person's pension and to be registered for blind in Ireland.
Dermed blev jeg berettiget til at modtage blindepension og blive registreret som blind i Irland.

Eksempelsætninger "blind" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFor det første en blind og betingelsesløs støtte uden kontrol til atomkraft.
On the one hand, the blind, unconditional and uncontrolled support for nuclear energy.
DanishOg de spurgte dem og sagde: "Er denne eders Søn om hvem I sige at han var født blind?
And they asked them, saying, Is this your son, who ye say was born blind?
DanishDet kan ikke blot handle om at fortsætte en blind liberaliseringsstrategi.
The continuation of an arbitrary liberalisation strategy cannot be what it is all about.
DanishTil et sandt demokrati hører årvågenhed, og at man ikke er blind på det ene øje.
Sound democracy means being alert and not blind in one eye.
DanishDerfor siger man: "En blind og en lam kommer ikke ind i Huset!
Wherefore they said, The blind and the lame shall not come into th e house!
DanishHans Forældre svarede dem og sagde; "Vi vide at denne er vor Søn og at han var født blind.
His parents answered them and said, We know that this is our son, and that he was born blind:
DanishJeg er ikke blind for patenttvistaftalens potentielle ulemper og farer.
I am not blind to the potential drawbacks and dangers of the EPLA.
DanishTro nu ikke, at jeg er blind for alt det, som ikke er godt.
Do not think, however, that I am blind to everything that is wrong about Indonesia.
DanishAf disse grunde beklager jeg, at Mohamed Alí-betænkningen i den grad er blind for vores identitet.
In view of this, I am sorry to say that the Mohamed Alí report misjudges our identity.
DanishDisse mangler belyser, at Unionen på visse områder er blind og har nogle huller.
These shortcomings betray a degree of blindness and, at times, genuine breaches in European construction.
DanishDermed blev jeg berettiget til at modtage blindepension og blive registreret som blind i Irland.
This qualified me for the blind person's pension and to be registered for blind in Ireland.
DanishVi ved alle, at den vej, vi har valgt at følge for at opfylde dem, er blind.
All of us here know that the road we are currently following in order to meet those needs is a dead-end.
DanishMen han sagde dem også en Lignelse: "Mon en blind kan lede en blind?
And he spake a parable unto them, Can the blind lead the blind?
DanishMen det skete da han nærmede sig til Jeriko sad der en blind ved Vejen og tiggede.
And it came to pass, that as he was come nigh unto Jericho, a certain blind man sat by the way side begging:
DanishHar en vis ultraliberal dogmatisme gjort den både blind og døv?
Is there a certain kind of ultra-liberal dogmatism that makes one particularly blind and deaf?
DanishOg nu se Herrens Hånd er over dig og du skal blive blind og til en Tid ikke se Solen.
And now, behold, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, not seeing the sun for a season.
DanishDenne løsning må ikke bestå i blind undertrykkelse og overdrevne forbud, når det gælder sikkerheden.
The remedy cannot be blind repression and paranoia about security.
DanishHvis man kun tænker økonomisk, er man blind på det ene øje.
Those who think in merely economic terms are blind in one eye.
DanishDeres fald skyldtes stolthed og ubehersket blind arrogance.
Their fall was caused by pride and unbridled blind arrogance.
DanishTag ikke mod Bestikkelse thi Bestikkelse gør den seende blind og fordrejer Sagen for dem der har Ret.
And thou shalt take no gift: for the gift blindeth the wise, and perverteth the words of the righteous.

Synonymer (engelsk) for "blind":

blind
blindness
color blindness