Dansk-engelsk oversættelse af "blive accepteret"

DA

"blive accepteret" engelsk oversættelse

DA

blive accepteret {verbum}

volume_up
blive accepteret (også: blive optaget)
Jeg håber, at Parlamentets forslag vil blive accepteret af Kommissionen og Rådet.
I hope that Parliament's proposals will be accepted by the Commission and the Council.
Jeg håber, at disse regler vil være forståelige og blive accepteret af alle.
I hope that this status will be understood by all and accepted by all.
Det er derfor usandsynligt, at der vil blive accepteret yderligere ændringer.
It is unlikely therefore that any further change would be accepted.

Eksempelsætninger "blive accepteret" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg håber, at Parlamentets forslag vil blive accepteret af Kommissionen og Rådet.
I hope that Parliament's proposals will be accepted by the Commission and the Council.
DanishDet er ikke acceptabelt, og jeg tror ikke, at det vil blive accepteret af de irske vælgere.
This is not acceptable and I do not think it will be acceptable to the Irish voter.
DanishJeg håber, at disse regler vil være forståelige og blive accepteret af alle.
I hope that this status will be understood by all and accepted by all.
DanishDet er derfor usandsynligt, at der vil blive accepteret yderligere ændringer.
It is unlikely therefore that any further change would be accepted.
DanishEt Europa uden politiske og geografiske konturer Europa vil ikke blive accepteret af befolkningen.
A Europe without political or geographical contours is a Europe that the public reject.
DanishEfter min mening bør disse to lande så at sige få et " skub " fra os for at blive accepteret.
I believe that we should, so to speak, 'push ' these countries in order to get them accepted.
DanishVi bør ikke tro, at denne aftale vil blive accepteret af alle.
We should not believe that this agreement will be accepted by everyone.
DanishKun på den måde vil de blive forstået og accepteret.
These reforms will only succeed if they are explained, exhaustively if necessary.
DanishSådanne undtagelser ville ikke blive accepteret inden for traditionel økologisk produktion.
On a genuine organic farm I would not approve such exceptions.
DanishSå vil EU også blive accepteret meget mere af folk, end det antageligt bliver i dag.
This European Union of ours will then enjoy far more popular acceptance than we often take to be the case.
DanishEn sådan forlængelse har nok heller ikke en chance for at blive accepteret af vores handelspartnere.
Besides, there is probably very little chance of our trading partners accepting such an extension.
DanishDette vil derfor forhåbentlig blive accepteret af Kommissionen.
So hopefully this will be taken on board by the Commission.
DanishSå jeg håber, at kompetenceforslagene vil blive accepteret.
So I hope that the jurisdictional proposals will be accepted.
DanishOg hvis de ikke kan blive accepteret, har vi igen problemer.
If they cannot be accepted, then again we have a problem.
DanishDet er langsomt ved at blive accepteret i medlemsstaterne.
This fact is slowly being accepted by the Member States.
DanishAlt, hvad der går videre end det, vil ikke blive accepteret.
Anything going beyond that will not be accepted.
DanishDe 13 ændringsforslag, som fru Gröner har fremsat, vil enten helt eller delvist blive accepteret ved andenbehandlingen.
The 13 amendments tabled by Mrs Gröner will be totally or partially accepted at second reading.
DanishÆndringsforslag 4, 8, 9, 10 og 11 vil blive accepteret med mindre redaktionelle ændringer, hvor sådanne er fornødne.
Thus Amendments Nos 4, 8, 9, 10 and 11 will be accepted, subject to minor redrafting where appropriate.
DanishI mit land ville det heller ikke blive accepteret.
Nor would it be accepted in my country as a whole.
DanishNye vinfremstillingsmetoder vil blive analyseret og kun accepteret i Fællesskabet, hvis der ikke rejses indvendinger.
New wine-making practices will be analysed and only accepted in the Community if no objections are raised.

Lignende oversættelser "blive accepteret" på engelsk

blive verbum
blive fyret
blive ved verbum
blive enige om verbum
blive genforenet verbum
blive konkret verbum
blive flyvefærdig verbum
English
blive fortrolig med verbum
blive hård verbum
blive optaget verbum