Dansk-engelsk oversættelse af "blive afhængig"

DA

"blive afhængig" engelsk oversættelse

DA

blive afhængig {verbum}

volume_up
blive afhængig

Eksempelsætninger "blive afhængig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishInden for de næste 20-25 år vil Den Europæiske Union blive mere og mere afhængig af importeret energi.
Over the next 20 to 25 years the European Union will become more dependent on imported energy.
DanishDer er en uvilje mod at blive afhængig af importerede fossile brændstoffer, der er ikke penge til at købe dem for.
There is an unwillingness to become dependent on imported fossil fuels and a lack of finance to buy these fuels.
DanishJeg tvivler også stærkt på, at det på længere sigt er en god idé at blive afhængig af eksterne foderstofkilder.
I would also have serious concern about the long-term desirability of becoming dependent on outside sources for our feedstuffs.
DanishOpretholdelsen og forbedringen af landdistrikterne ville blive mindre afhængig af bestræbelserne efter en stadig mere intensiv produktion.
Maintaining and improving the countryside would be less dependent on chasing after ever more intensive production.
DanishOg hvad der er alvorligere: Den europæiske biografverden er ved at blive totalt afhængig af Amerika, både kvantitativt og kvalitativt.
And even worse, the cinema in Europe is rapidly becoming subordinate to that of the United States, in terms of both quantity and quality.
DanishPå langt sigt vil EU som helhed blive ekstremt sårbar, altså afhængig af ekstern tilførsel i en så strategisk sektor som forsyningen med fødevarer.
In the long term, the European Union's dependence on external supplies in a sector as strategically important as food production would make the Union as a whole extremely vulnerable.
DanishSom resultat af det er EU ' s finansiering i højere grad end tidligere ved at blive afhængig af det fjerde betalingsinstrument, direkte budgetoverførsler vedtaget af de nationale parlamenter.
As a result, EU financing is becoming more dependent on fourth resources, i. e., direct transfers of funds out of national parliaments ' budgets.

Lignende oversættelser "blive afhængig" på engelsk

blive verbum
blive fyret
blive ved verbum
blive enige om verbum
blive genforenet verbum
blive konkret verbum
blive flyvefærdig verbum
English
blive fortrolig med verbum
blive hård verbum
blive optaget verbum