Dansk-engelsk oversættelse af "blive besluttet"

DA

"blive besluttet" engelsk oversættelse

DA

blive besluttet {verbum}

volume_up
blive besluttet
Politikken med hensyn til import fra tredjelande vil blive besluttet i lyset af denne vurdering.
Policy towards imports from third countries will be decided in the light of this assessment.
Decentralisering for at gøre beslutningsprocessen mere effektiv og også for at sørge for, at det, som ikke nødvendigvis behøver at blive besluttet i Bruxelles, også kan besluttes på stedet.
Decentralisation is needed to make decision-making more effective and also to ensure that when there is no pressing reason for something to be dealt with in Brussels, it can be decided on locally.

Eksempelsætninger "blive besluttet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishNægtelsen af decharge var altså nødt til at blive besluttet, hvilket skete for tre uger siden.
The refusal to grant a discharge was thus inevitable, and this happened three weeks ago.
DanishPolitikken med hensyn til import fra tredjelande vil blive besluttet i lyset af denne vurdering.
Policy towards imports from third countries will be decided in the light of this assessment.
DanishPrincipper vedrørende sikkerhed og retfærdighed og lignende er egnet til at blive besluttet på fællesskabsplan.
At Community level it is mainly the principles of security and fairness that are appropriate in this issue.
DanishDet, som vil blive besluttet, er hovedsagelig forbindelsen med programmet, og vi er meget villige til at foretage denne sammenligning.
The decisive factor will essentially be the relationship between the Commission and its programme, and we are preparing for this comparison with great enthusiasm.
DanishTil enhver tid vil foranstaltningerne blive besluttet udelukkende på grundlag af Kommissionens pligt til at sikre tiltrædelse af lovgivning, som medlemsstaterne helt klart er gået ind for i Rådet.
At all times actions will be determined entirely by the duty of the Commission to secure adherence to the law which the Member States in Council have obviously endorsed.
DanishVi taler ikke i denne forbindelse om prostituerede, der af den ene eller anden årsag har besluttet at blive prostitueret - vi taler om slavehandelen, og vi må ikke forveksle de to begreber.
We are not talking here about prostitutes who have decided, for whatever reasons, that they want to be prostitutes – we are talking about the slave trade, and we must not confuse the two.
DanishDecentralisering for at gøre beslutningsprocessen mere effektiv og også for at sørge for, at det, som ikke nødvendigvis behøver at blive besluttet i Bruxelles, også kan besluttes på stedet.
Decentralisation is needed to make decision-making more effective and also to ensure that when there is no pressing reason for something to be dealt with in Brussels, it can be decided on locally.
DanishNæsten hele den halve million kvinder, der dør af barselsrelaterede årsager, lever i den underudviklede del af verden, og de dør, ikke fordi de har besluttet at blive mødre, men fordi de er fattige.
Nearly all of the half a million women who die from maternity-related causes live in the underdeveloped world and they die, not because they decided to become mothers, but because they are poor.

Lignende oversættelser "blive besluttet" på engelsk

blive verbum
blive fyret
blive ved verbum
blive enige om verbum
blive genforenet verbum
blive konkret verbum
blive flyvefærdig verbum
English
blive fortrolig med verbum
blive hård verbum
blive optaget verbum