Dansk-engelsk oversættelse af "blive liggende"

DA

"blive liggende" engelsk oversættelse

DA

blive liggende {verbum}

volume_up
blive liggende
volume_up
to lie in {vb.} [brit.eng.]

Eksempelsætninger "blive liggende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSå lod hun Kappen blive liggende hos sig indtil hans Herre kom hjem
And she laid up his garment by her, until his lord came home.
DanishJeg er bekymret for, at betænkningen, når vi har stemt om den, vil blive liggende på en hylde et eller andet sted.
My worry is that when we have voted on this, it will remain on a shelf somewhere doing nothing.
DanishTemmelig mange nye teknologier er udviklet i de forløbne år i Europa for derefter at blive liggende på hylden.
Numerous new technologies have been developed in Europe in recent years, but they have not been applied.
DanishNogle må blive liggende med deres både fortøjet og se fiskere fra andre nationer fiske lige ud for deres egne kyster.
Some will have to stay with their boats tied up watching fishermen from other nationalities fish their very shores.
DanishEllers vil disse forslag jo blive liggende i to år, inden Parlamentet og Kommissionen igen er arbejdsdygtige.
Otherwise the proposals will just gather dust for two years until the Parliament and the Commission are up and running again.
DanishHvis sådanne former for kriminalitet ikke opdages hurtigt, kan de blive liggende, hvis de overhovedet bliver opdaget.
If these crimes are not detected quickly, they can remain unsolved or perhaps not have anything done about them at all.
DanishSamtlige tre modeller, som Kommissionen har foreslået inden for den fælles landbrugspolitiks rammer, skal blive liggende på bordet.
All three models that the Commission has proposed for the common agricultural policy must remain open to discussion.
DanishRetningslinjerne fra det ekstraordinære topmøde om beskæftigelse i Luxembourg må ikke blive liggende i glemmebogen, de skal realiseres.
The guidelines from the Luxembourg Employment Summit cannot be allowed just to stew: they must be put into action.
DanishDet er klart, at EU i forbindelse med indvandringen kun kan varetage visse opgaver, og at en stor del må blive liggende hos medlemsstaterne.
It is evident that when it comes to immigration the European Union can only take on certain tasks and that a great deal must remain a matter for the Member States.
DanishFor det fjerde: De videregående institutionelle krav, som ikke er opfyldt i Amsterdam-traktaten, skal blive liggende på bordet med henblik på den fremtidige reformdiskussion i EU.
Fourthly, the further-reaching institutional demands in the Treaty of Amsterdam which have not yet been met must remain on the table for future discussion of reform in the EU.

Lignende oversættelser "blive liggende" på engelsk

liggende adjektiv
blive verbum
blive fyret
blive ved verbum
English
blive enige om verbum
blive genforenet verbum