Dansk-engelsk oversættelse af "blive optaget"

DA

"blive optaget" engelsk oversættelse

DA

blive optaget {verbum}

volume_up
blive optaget (også: blive accepteret)
Tyrkiet skal afskaffe dødsstraffen for at blive optaget i EU.
Turkey must abolish the death penalty before it can be accepted in the European Union.
Tyrkiet skal afskaffe dødsstraffen for at kunne blive optaget i Den Europæiske Union.
Turkey must abolish the death penalty if it is to be accepted into the European Union.
Jeg mener derfor, at vi bør gøre alt for, at Albanien får, hvad det fortjener, nemlig at blive optaget i de europæiske demokraters fællesskab, selv om det vil vare lidt endnu.
So I believe that we should do our utmost to ensure that Albania gets what it deserves, namely that it is accepted into the community of European democracies, even if that will still take a while.

Eksempelsætninger "blive optaget" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTyrkiet skal tage endnu flere skridt, ellers kan det ikke blive optaget i EU.
Turkey must take still further action, or else it will not be able to join the EU.
DanishSå har børnene også en reel chance for igen at blive optaget i vort samfund.
That will give these children a real chance of being reintegrated in our society.
DanishVi står nu over for Malta og Cypern, som er to stater, der er klar til at blive optaget.
We have before us Malta and Cyprus, which are two States keen to become members.
DanishTyrkiet skal afskaffe dødsstraffen for at kunne blive optaget i Den Europæiske Union.
Turkey must abolish the death penalty if it is to be accepted into the European Union.
DanishDet er ikke 6, men sandsynligvis 10 lande, der vil blive optaget, ikke i 2002, men i 2004.
Not six, but probably ten countries, will be joining, and not in 2002, but in 2004.
DanishDet er Rusland selv, som anmoder om at blive optaget i Verdenshandelsorganisationen.
It is Russia herself who wants to join the World Trade Organisation.
DanishVi finder derfor, at vi bør ændre dagsordenen, så den kan blive optaget.
We therefore believe that the agenda should be amended to include it.
DanishSlovakiet har gjort sig intensive anstrengelser for at blive optaget i Den Europæiske Union.
Slovakia has made intensive efforts in order to enter the European Union.
DanishMed andre ord er der ingen, der bliver udelukket fra at blive optaget i euroområdet.
In other words, no one is being excluded from joining the EU and from being part of the eurozone.
DanishDen Europæiske Union havde lovet Ungarn, at landet hurtigt ville blive optaget i EU.
The European Union promised Hungary a rapid entry into Europe.
DanishTyrkiet vil ikke blive optaget uden Europa-Parlamentets godkendelse.
Turkey will not be admitted to the European Union without the European Parliament's approval.
DanishTyrkiet skal afskaffe dødsstraffen for at blive optaget i EU.
Turkey must abolish the death penalty before it can be accepted in the European Union.
DanishKriterierne for at blive optaget i EMAS-registret er meget strenge.
The criteria for inclusion on the EMAS register are very stringent.
DanishVi vil arbejde aktivt på, at Tyrkiet kan blive optaget som medlem.
We shall be actively working on Turkey's progress towards accession.
DanishSnart vil nogle af de tidligere sovjetrepublikker blive optaget i EU.
Tomorrow, certain former Soviet republics will join our Union.
DanishDette gør det vanskeligere for Tyrkiet at blive optaget i EU.
This makes the road to European Union membership longer for Turkey.
DanishNår vi lader nye medlemsstater blive optaget, kan det ikke være sådan, at vi endnu ikke har orden i vores eget hus.
If we admit new Member States then we need to put our own House in order first.
DanishJeg håber, at forslagene efter 12 års forhandlinger endelig kan blive optaget i retsakterne.
I hope that after twelve years of discussions these proposals can now find their way to the statute book.
DanishHr. formand, Rådet må vide, hvor mange kvindelige landarbejdere, der vil blive optaget i Unionen.
Mr President, the Council must know how many female agricultural workers are going to join the Union.
DanishHvis Tyrkiet ønsker at blive optaget i EU, skal det opfylde de grundlæggende forudsætninger herfor.
If Turkey wants to join the European Union, there are fundamental conditions with which it must comply.

Lignende oversættelser "blive optaget" på engelsk

optaget adjektiv
blive verbum
blive fyret
blive ved verbum
English
blive enige om verbum
blive genforenet verbum
blive konkret verbum
blive flyvefærdig verbum
English
blive fortrolig med verbum
blive hård verbum