Dansk-engelsk oversættelse af "blive smittet"

DA

"blive smittet" engelsk oversættelse

DA

blive smittet {verbum}

volume_up
blive smittet
Unge piger i landene i Afrika syd for Sahara har seks gange større sandsynlighed for at blive smittet end drenge på samme alder.
Adolescent girls in Sub-Saharan Africa are 6 times more likely to be infected than boys of their age.
Risikoen for at blive smittet med BSE i Europa i dag er langt mindre, ja meget lille, men der er ingen sikkerhed.
The risk of becoming infected with BSE in Europe today is considerably less, very slight indeed, although there are no guarantees.
Det glæder mig, for forbrugernes tillid falder på grund af risikoen for at blive smittet med en sygdom, som vi ved, ikke kan smitte på denne måde.
I am delighted, because consumers are losing confidence in the face of the possibility of being infected with a disease that we all know cannot be caught in this way.

Eksempelsætninger "blive smittet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, fattigdom og risiko for at blive smittet med AIDS går desværre hånd i hånd.
Mr President, poverty and the risk of HIV transmission do unfortunately go together.
DanishDet siges, at man ved at drikke mælk måske kan risikere at blive smittet med kogalskab.
People are saying that it might be possible to contract mad cow disease by drinking milk.
DanishEr vi i Europa forberedt på at blive smittet med disse sygdomme?
Mr President, Commissioner, as Mr Rübig said, people want to live longer and healthily.
DanishUnge piger i landene i Afrika syd for Sahara har seks gange større sandsynlighed for at blive smittet end drenge på samme alder.
Adolescent girls in Sub-Saharan Africa are 6 times more likely to be infected than boys of their age.
DanishRisikoen for at blive smittet med BSE i Europa i dag er langt mindre, ja meget lille, men der er ingen sikkerhed.
The risk of becoming infected with BSE in Europe today is considerably less, very slight indeed, although there are no guarantees.
DanishIfølge FN ville 27 millioner af de 45 millioner, der er i fare for at blive smittet, være tilfælde, som kunne forhindres, hvis vi iværksatte en specifik kampagne.
Yet we are faced with the fact that new infections are rising dramatically, both within the EU and in other countries.
DanishDer er rent faktisk meget ringe dokumentation for, at mennesker kan blive smittet af fugle, medmindre de er i tæt, direkte kontakt med resterne af en død fugl.
In fact there is very little evidence that it can even be caught from birds unless there is considerable direct contact with the remains of dead birds.
DanishDet glæder mig, for forbrugernes tillid falder på grund af risikoen for at blive smittet med en sygdom, som vi ved, ikke kan smitte på denne måde.
I am delighted, because consumers are losing confidence in the face of the possibility of being infected with a disease that we all know cannot be caught in this way.
DanishEn canadisk forsker udtalte, at nogle passagerer som følge af luftrecirkulation i kabinen har risiko for at blive smittet med så alvorlige sygdomme som tuberkulose.
A Canadian researcher was saying that as a result of air recycling in the cabin some passengers are at risk of catching diseases as serious as tuberculosis.
DanishFrygten skyldes navnlig, at vi ikke ved så meget om sygdommen på nuværende tidspunkt, og i hvert fald ikke nok til at være sikre på, at vi alle kan undgå at blive smittet.
The fears derive, first and foremost, from the fact that we know little about the infection at present or, at any rate, not enough to be sure that we will all escape infection.
DanishJeg tror ikke, at denne forskel skyldtes større eller mindre angst for at blive smittet eller flere eller færre hygiejniske forsigtighedsforanstaltninger og sundhedsbestemmelser.
I doubt whether this difference resulted from differences in the degree of fear of the infection or in the number of precautionary hygiene measures or health requirements.
DanishJeg vil gerne komme med en provokerende bemærkning og sige, at hvis vi holder os til kendsgerningerne, er det på nuværende tidspunkt meget lettere at blive ramt af lynet end at blive smittet med BSE.
I would like to stir things up by saying that if we limit ourselves to the facts, to the current state of affairs, one is much more likely to be struck by lightning than infected by BSE.

Lignende oversættelser "blive smittet" på engelsk

blive verbum
blive fyret
blive ved verbum
blive enige om verbum
blive genforenet verbum
blive konkret verbum
blive flyvefærdig verbum
English
blive fortrolig med verbum
blive hård verbum
blive optaget verbum