Dansk-engelsk oversættelse af "blive ved"

DA

"blive ved" engelsk oversættelse

DA

blive ved {verbum}

volume_up
blive ved (også: holde ud)
We must push on, persevere unceasingly.

Eksempelsætninger "blive ved" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishInternationale investeringer er ved at blive vigtigere end international handel.
International investments are becoming more important than international trade.
DanishDet var det, vi gjorde, i vores meddelelse fra 1998, og det vil vi blive ved med.
This we have done with the Communication in 1998 and we will continue to do so.
DanishMen dette betyder ikke, at Parlamentet er villigt til at blive taget ved næsen.
However, that does not mean that Parliament is prepared to be taken for a ride.
DanishDerfor kan man ikke på disse tre punkter blive ved med dogmerne og de hellige køer.
On those three points, then, it is important to go beyond dogmas and sacred cows.
DanishJeg håber, at vi fortsat kan blive ved med at understrege vort ansvar internt.
I hope that we can continue to hammer away internally at our own responsibilities.
DanishTalrige initiativer er ved at blive gennemført i samarbejde med de lokale NGO ' er.
Many initiatives are currently being carried out, in cooperation with local NGOs.
DanishBudskabet fra min gruppe er meget klart: Vi må blive ved med at følge kortet.
The message from my group is very clear, we must keep following that road map.
DanishAlle disse handlingsorienterede seminarer er faktisk ved at blive gennemført.
So all these action-oriented seminars are actually in the process of taking place.
DanishMen jeg er enig med Dem i, at det kunne man blive ved med at diskutere længe.
I do agree with you, however, we could be discussing this for a long time to come.
DanishMen alt i alt må vi sige, at direktivet ikke kan blive ved med at se sådan ud.
However, in conclusion it has to be said that the directive cannot remain as it is.
DanishJeg kunne blive ved længe endnu, men jeg slutter, fordi min taletid er udløbet.
I could continue at length, but I shall finish now, as my speaking time has run out.
DanishDisse problemer vil ikke blive løst ved at lade Zimbabwes hær kæmpe med i Congo.
These problems will not be resolved by letting the Zimbabwean army fight in the Congo.
DanishPasser kriterierne ikke, får det blive ved de horisontale muligheder under mål 3.
If these criteria are not satisfied, there is still horizontal Objective 3.
DanishVi må blive ved med kraftigt at understrege, at det er nødvendigt, at USA ratificerer.
We must keep hammering home the point that it is essential for the USA to ratify.
DanishVi kan f.eks. tage konkurrencebestemmelserne for at blive ved noget konkret.
For example, some practices have nothing to do with the rules on competition.
DanishNu skal der handles konkret, det må ikke blot blive ved hensigtserklæringer.
They must be followed by practical action, rather than mere declarations of intent.
DanishDa må man meget klart stille spørgsmålet: Hvordan skal det egentlig blive ved med at gå?
We therefore have to ask in the clearest possible terms what should happen next.
DanishDesværre har Rådet indtaget en holdning, som det ikke kan blive ved med at have.
Unfortunately, the Council adopted an attitude which it cannot maintain.
DanishSådan skal det blive ved med at være, der er endda behov for at forbedre situationen.
That is how it must stay, and indeed there is even a need to improve the situation.
DanishDet er sandt, at der er ved at blive indført sådanne beføjelser i det nye system.
True, we are now given the beginning of such a power in this new system.

Lignende oversættelser "blive ved" på engelsk

ved præposition
English
ved adverbium
English
blive verbum
blive fyret
blive enige om verbum
blive genforenet verbum
blive konkret verbum
famle ved verbum
English