Dansk-engelsk oversættelse af "blodbad"

DA

"blodbad" engelsk oversættelse

DA

blodbad {et}

volume_up
blodbad
Var Ministerrådet ikke klar over, at dette nødvendigvis måtte føre til et blodbad?
Did they not know that only a bloodbath could only ever ensue as a result?
Vi kan på den anden side heller ikke tillade et nyt blodbad i Balkan.
On the other hand, we cannot return to a new bloodbath in the Balkans.
Det er et blodbad og en forbrydelse mod menneskeheden.
This is a bloodbath and a crime against humanity.
blodbad
Det er således aftalt, at Kengo Wadondo og general Kagamé mødes i den nærmeste fremtid i Bruxelles for om muligt at undgå et blodbad i Zaire og en humanitær katastrofe i hele området.
In this respect, Kengo Wadondo is expected to meet General Kagamé shortly in Brussels to avoid, if possible, a further blood bath in Zaire and a humanitarian disaster throughout the region.

Eksempelsætninger "blodbad" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVar Ministerrådet ikke klar over, at dette nødvendigvis måtte føre til et blodbad?
Did they not know that only a bloodbath could only ever ensue as a result?
DanishDet er det, vi behøver for at kunne sætte en effektiv stopper for dette blodbad.
That is what we need to put an effective end to this carnage.
DanishVi kan på den anden side heller ikke tillade et nyt blodbad i Balkan.
On the other hand, we cannot return to a new bloodbath in the Balkans.
DanishVi håber imidlertid, at der kommer en dialog i gang, så vi undgår et nyt blodbad.
Nevertheless, we must hope that a dialogue can be established so that further bloodbaths can be prevented.
DanishSom kvinde og som kurder ønsker jeg, at dette blodbad stopper.
As a woman and as a Kurd, I want this bloodbath to end.
DanishDet er et blodbad og en forbrydelse mod menneskeheden.
This is a bloodbath and a crime against humanity.
DanishFortsættelsen af denne politik kan kun føre til blodbad i lighed med det, der har fundet sted i andre lande.
If this policy continues, there will be a bloodbath, just like the bloodbaths we have seen in other countries.
DanishHar man da ikke af Bosnien lært, at passivitet ved et sådant blodbad automatisk fører til medansvar?
Have they not learnt from Bosnia that detachment amidst these kind of massacres automatically means co-responsibility?
DanishFor så vil konflikten ikke mere blive løst, og vi vil opleve et blodbad med enorme følger for stammerne.
Because otherwise there would be no end to the conflict and we would have a bloodbath with enormous tribal repercussions.
DanishDet blodbad, der har fundet sted i Burundi blandt medlemmer af Røde Kors og andre NGO ' ere, vil få mærkbare følger.
The bloodbath in Burundi which involved members of the Red Cross and other NGOs is bound to have repercussions.
DanishMilosevics røde hær bombede Dubrovnic og anrettede et blodbad i Vukuvar, uden at Europa-Parlamentet reagerede.
At the time, Milosevic's red army was shelling Dubrovnic and massacring at Vukovar, while this House remained indifferent.
DanishStands dette blodbad, dette vanvid!
DanishBetænkningen anmoder om, at arbejdsgiverne tager forholdsregler for om ikke at sætte en stopper for, så i det mindste at begrænse, dette blodbad.
The report asks for employers to make arrangements at least to limit the carnage, if not to put an end to it.
DanishBered hans Sønner et Blodbad for Faderens Brøde!
Prepare slaughter for his children for the iniquity of their fathers; that they do not rise, nor possess the land, nor fill the face of the world with cities!
DanishHændelserne med blodbad i Sri Lanka fortsætter på tragisk vis, og ansvaret ligger både hos regeringens og tamilske styrker.
Mr President, tragically the incidents of bloodshed in Sri Lanka continue to occur and the responsibility lies with both Government and Tamil forces.
DanishFor øvrigt kan jeg sige Dem, at Ministerrådet over for dette blodbad er helt enig med Dem og med Kommissionens forslag.
I can tell you that the Council of Ministers fully agrees with you over the tragedy of this massive loss of life and it also agrees with the Commission's proposal.
DanishVi ser et konstant etnisk blodbad, for ikke at sige en ny etnisk udrensning, mod minoriteterne i Kosovo, som udføres af de hårdeste etniske bander i Albanien.
We cannot keep arbitrarily picking out this or that minority in this or that country, but instead should make a real attempt to arrive at a common basis.
DanishEuropa-Parlamentet vil på ingen måde stiltiende se på, at der udvikles et forgiftet klima af mikronationalisme, som netop har skabt et blodbad på Balkan.
The European Parliament has no intention whatsoever of allowing the micro-nationalist miasma which has just drenched the Balkans in blood to develop in Turkey.
DanishMen ud over disse ofre skal vi ikke glemme, at det er hele det irakiske folk, der er taget som gidsler, og at hvert blodbad medfører nye fejltagelser.
The French journalists and the two young Italian aid workers who were taken hostage are all innocent in this war, and they risk paying for their commitment to a free Iraq with their lives.
DanishJeg bruger helt bevidst et militært udtryk, for hvis jernbanerne ikke tilbageerobrer deres andel af transportmarkedet, går vi et meget alvorligt socialt blodbad i møde.
My use of a military term is deliberate, because if the railways do not win their share of that transport market back, we shall really see some very serious social carnage.