Dansk-engelsk oversættelse af "blok"

DA

"blok" engelsk oversættelse

EN

"block" dansk oversættelse

volume_up
block {substantiv}
DA

blok {en}

volume_up
1. generel
blok (også: karre, klods)
volume_up
block {substantiv}
Det kræver i så fald, at vi stemmer ja til den første blok og nej til blok 2 og 3.
We therefore have to vote in favour of the first block and against blocks 2 and 3.
Inden afstemningen om blok 2 ved Den Tekniske Gruppe af Uafhængige Medlemmer
Before the vote on block 2 by the Technical Group of Independent Members:
If block 1 is adopted, block 2 will no longer apply.
blok
volume_up
block {substantiv} (houses)
Det kræver i så fald, at vi stemmer ja til den første blok og nej til blok 2 og 3.
We therefore have to vote in favour of the first block and against blocks 2 and 3.
Inden afstemningen om blok 2 ved Den Tekniske Gruppe af Uafhængige Medlemmer
Before the vote on block 2 by the Technical Group of Independent Members:
If block 1 is adopted, block 2 will no longer apply.
blok
volume_up
pad {substantiv}
2. politik
blok
volume_up
bloc {substantiv}
Hvis de vedtages, vil den anden blok af ændringsforslag til de 15 oprindelige forslag blive forkastet.
If passed, the second bloc of amendments to the fifteen original ones would fall.
En anden holdning, som jeg gerne vil understrege, er vores holdning til den lovgivningsmæssige blok.
Another position which I feel it is important to stress concerns the legislative bloc.
Den amerikanske økonomi kan også, for så vidt angår åbenhed og eksport som en blok sammenlignes med det fremtidige euroområde.
In terms of openness and exports, the US economy as a bloc is also comparable to the future euro zone.
EN

block {substantiv}

volume_up
1. generel
block (også: pad)
We therefore have to vote in favour of the first block and against blocks 2 and 3.
Det kræver i så fald, at vi stemmer ja til den første blok og nej til blok 2 og 3.
Before the vote on block 2 by the Technical Group of Independent Members:
Inden afstemningen om blok 2 ved Den Tekniske Gruppe af Uafhængige Medlemmer
If block 1 is adopted, block 2 will no longer apply.
Hvis blok 1 vedtages, bortfalder blok 2.
2. "houses"
block (også: pad)
We therefore have to vote in favour of the first block and against blocks 2 and 3.
Det kræver i så fald, at vi stemmer ja til den første blok og nej til blok 2 og 3.
Before the vote on block 2 by the Technical Group of Independent Members:
Inden afstemningen om blok 2 ved Den Tekniske Gruppe af Uafhængige Medlemmer
If block 1 is adopted, block 2 will no longer apply.
Hvis blok 1 vedtages, bortfalder blok 2.
3. "writer's block"
The fact that this is not being done must be due to a kind of ideological block.
Det, at det ikke gøres, må skyldes en eller anden ideologisk blokering.
The two must run in parallel, but must not block each other.
Det skal være et parallelt forløb, men der må ikke ske gensidig blokering.
Furthermore there is an inherent risk in this situation of blocking the decision-making process.
Endvidere indebærer situationen en risiko for blokering af beslutningsprocessen.

Eksempelsætninger "blok" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet kræver i så fald, at vi stemmer ja til den første blok og nej til blok 2 og 3.
We therefore have to vote in favour of the first block and against blocks 2 and 3.
DanishDet er af største betydning, at det internationale samfund her udgør en samlet blok.
It is most important that the world community should present a united front here.
DanishPosselts spørgsmål har vi opbrugt den tid, der var afsat til denne blok af spørgsmål.
Mr Posselt's question rounds off the time allocated to this series of questions.
DanishReelt var det en samlet blok af menneskeheden, der arbejdede med dette emne.
In other words a large part of the human race was giving its mind to this subject.
DanishInden afstemningen om blok 2 ved Den Tekniske Gruppe af Uafhængige Medlemmer
Before the vote on block 2 by the Technical Group of Independent Members:
DanishSom følge heraf vil denne ændring være dækket af afstemningen om blok 4.
Amendment No 69, in line 04 03 03 03, is accepted with a sum of EUR 600 000.
DanishBlok 1-4 er af den farligere 440-230 type trykvandsreaktor og bør lukkes med det samme.
Units 1-4 are of the more dangerous VVER 440-230 type, and should be closed forthwith.
DanishOg så kommer vi til den tredje ansvarlige blok, nemlig Europa-Kommissionen.
I now come to the third main set of responsibilities, which are those of the Commission.
DanishI modsætning til min politiske gruppe har jeg stemt for ændringsforslagene vedrørende blok 3.
Unlike my political group, I have voted in favour of the amendments to block 3.
DanishUdenrigsøkonomi er et område, hvor vi kan og skal optræde som en blok.
External economic relations are a field in which we can and must present a united front.
DanishDen bulgarske energiministers udtalelse vedrørte ikke blok 1 og 2.
The Bulgarian Energy Minister's statement did not refer to Blocks 1 and 2.
DanishDen manglende deltagelse af verdens største økonomiske blok er påfaldende.
The absence of the world's largest economic block is conspicuous.
DanishBlok 1 indeholder de ændringsforslag, som vi har indgået kompromis om med Rådet.
Block 1 covers the compromise amendments with the Council.
DanishHvis de vedtages, vil den anden blok af ændringsforslag til de 15 oprindelige forslag blive forkastet.
If passed, the second bloc of amendments to the fifteen original ones would fall.
DanishJeg giver ordet til hr. ordfører Viola, som vil tale om blok 28.
The rapporteur, Mr Viola, has asked for the floor to speak on block 28.
DanishEn anden holdning, som jeg gerne vil understrege, er vores holdning til den lovgivningsmæssige blok.
Another position which I feel it is important to stress concerns the legislative bloc.
DanishI 2004 skal der så træffes afgørelse om lukningen af blok 2.
A decision on the decommissioning of unit 2 will then be taken in 2004.
DanishDe ikkelønrelaterede arbejdsomkostninger er en fuldstændig selvstændig blok, som det gælder om at arbejde med.
Non-wage labour costs are a completely self-contained issue which needs attention.
DanishI den første blok vil jeg gerne tage narkotikaproblemet frem.
In the first block I would like to look at the problem of drugs.
DanishInden for en blok kan der jo findes både gode og dårlige forslag.
Within one block there may be both good and bad proposals.