Dansk-engelsk oversættelse af "blokade"

DA

"blokade" engelsk oversættelse

EN
DA

blokade {en}

volume_up
blokade (også: spærring)
The situation must not be allowed to deteriorate into a two-way blockade!
I de efterfølgende syv år har Irak været udsat for en massiv international blokade.
Over the following seven years, Iraq has been subject to a massive international blockade.
Det kræver selvfølgelig, at den blokade, som Tyrkiet og Aserbajdsjan har påført Armenien, øjeblikkelig ophæves.
This of course means that the blockade of Armenia by Turkey and Azerbaijan must be lifted.

Eksempelsætninger "blokade" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi vil fortsat presse de tunesiske myndigheder for hurtigt at ophæve denne blokade.
We shall continue to press the Tunisian authorities to rapidly unblock these.
DanishI de efterfølgende syv år har Irak været udsat for en massiv international blokade.
Over the following seven years, Iraq has been subject to a massive international blockade.
Danish20.000 ikke-franske lastbiler var udsat for blokade i sidste weekend.
The number of non-French trucks blocked last weekend was about 20, 000.
DanishJeg er glad for, at vi har fået brudt tre års blokade i Rådet.
I am glad that we have managed to break the three-year impasse in the Council.
DanishDe havde, indtil valget i Tyskland fandt sted, at gøre med den tyske regerings blokade.
Until the elections in Germany, you had the German Government's blocking tactics to deal with.
DanishVi må selvfølgelig først kræve, at USA ophæver sin blokade mod øen Cuba.
We must, of course, demand firstly that the United Sates lift its blockade of the island of Cuba.
DanishHvad vil De gøre for at ophæve den økonomiske blokade af Tyrkiet?
What are you doing to lift the financial barrier against Turkey?
DanishUnder alle omstændigheder er det Tyrkiet og ikke Rusland, der har indført en blokade af Armenien.
After all, it is Turkey and not Russia which is blockading Armenia, and this must be recognized.
DanishSagens kerne er jo, at vi i de senere år har haft en trafikpolitisk blokade - af to grunde.
The central issue is that in recent years transport policy proposals have been blocked, for two reasons.
DanishCuba har i flere årtier været udsat for en omfattende økonomisk blokade fra den amerikanske regerings side.
Just like ourselves, Cubans are entitled to democracy and human rights.
DanishEn total blokade ved hjælp af reserveinstrumentet er imidlertid ikke den rigtige vej.
However, using the reserve instrument to impose a total blockade, is not the right way to go about things either.
DanishBefolkningen er ramt af en brutal blokade, fordi de har valgt nogen, Vesten ikke bryder sig om.
The population has been hit by a brutal blockade, because they have chosen people the West does not like.
DanishDet kræver selvfølgelig, at den blokade, som Tyrkiet og Aserbajdsjan har påført Armenien, øjeblikkelig ophæves.
This of course means that the blockade of Armenia by Turkey and Azerbaijan must be lifted.
DanishGanske vist medfører en blokade altid beklagelige lidelser.
It is true that a siege always causes regrettable suffering.
DanishOrdføreren fastslår med rette, at vi beklager denne blokade.
The rapporteur rightly states that we regret this blocking.
DanishHer må der ikke indledes en gensidig blokade!
The situation must not be allowed to deteriorate into a two-way blockade!
DanishMange af dem afventer stadig den lovede kompensation fra den tidligere, meget langvarigere blokade.
Many of them are still awaiting the promised compensation from the previous, much more long-drawn-out blockade.
DanishTyrkiet anerkender ikke det pågældende folkedrab og opretholder fortsat en økonomisk blokade af Armenien.
Turkey has not acknowledged the genocide in question and is still imposing its economic blockade on Armenia.
DanishVi har nu at gøre med PPE-gruppens blokade.
Now we have the PPE Group's blocking tactics to deal with.
DanishManglende information vil kun føre til usikkerhed, mistro og til sidst angst, der resulterer i en blokade.
The failure to provide information results in uncertainty, distrust and finally anxiety, which leads to blockades.