Dansk-engelsk oversættelse af "blokering"

DA

"blokering" engelsk oversættelse

DA

blokering {flertal}

volume_up
Dette tættere samarbejde mellem medlemsstaterne skal gøre det muligt at overvinde blokeringer, der skyldes, at de enkelte medlemmer af Den Europæiske Union har nogle forskellige forventninger.
This closer cooperation between Member States is meant to overcome blockages dues to the sometimes divergent expectations of members of the European Union.

Eksempelsætninger "blokering" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi forsøger i dag at standse Rådets blokering af de udestående forslag om dette emne.
Today we are trying to unblock the outstanding proposals about this in Council.
DanishDet, at det ikke gøres, må skyldes en eller anden ideologisk blokering.
The fact that this is not being done must be due to a kind of ideological block.
DanishEndvidere indebærer situationen en risiko for blokering af beslutningsprocessen.
Furthermore there is an inherent risk in this situation of blocking the decision-making process.
DanishFør Delors-pakke II var det et incitament, nu er det en blokering.
Once upon a time, in the Delors package, it was a stimulus; now it is a hindrance.
DanishKlik på rullemenuen for knappen Blokering af pop op-vinduer, og vælg derefter Nulstil tæller.
Click the Pop-up blocker button's drop-down menu, then select Reset count.
DanishBlokering i forhandlingerne om fiskeriaftalen mellem EU og Kongeriget Marokko
Deadlock in negotiations on the EU/ Morocco Fisheries Agreement
DanishDu kan tillade alle pop op-vinduer ved at deaktivere blokering af pop op-vinduer.
You can allow all pop-ups by disabling the pop-up blocker.
DanishLad os ikke nøjes med en kosmetisk aftale baseret på en blokering.
Let us not be satisfied with a cosmetic agreement when things are actually being blocked.
DanishDet skal være et parallelt forløb, men der må ikke ske gensidig blokering.
The two must run in parallel, but must not block each other.
DanishDen vil være upåvirkelig over for politisk pres, blokering og veto.
It will not be affected by political pressure, by blocking moves, even by the use of the veto.
DanishDet er dér, at der praktisk taget sker en blokering, fordi man ikke kan nå til overensstemmelse.
That is where things are being held up because they cannot agree.
DanishMed hensyn til " passerelleklausulen " vil en blokering fra et enkelt parlament så kunne lamme den?
In the 'passerelle ' clause, will the blocking of a single parliament be able to paralyse it?
DanishHvis der ikke var et ønske om at hindre en sådan blokering, ville udvidet samarbejde ikke være nødvendigt.
If that did not happen there would be no need for enhanced cooperation.
DanishOg om det vigtige emne prydplanter er det absolut blokering.
And on the subject of ornamental plants, it is complete blockage.
DanishManglende information fører til usikkerhed, mistillid og til sidst kun angst, som medfører blokering.
Inadequate information results in insecurity, mistrust, and finally only fear, ending in blockade.
DanishJeg kan fuldt ud støtte Rådets blokering i denne forbindelse.
I give my full support to the Council's blocking this.
Danishkan eksisterende programmer til blokering af bestemte typer indhold fra skolens netværk blive sat ud af funktion.
existing programs to restrict certain kinds of content from school networks may be disrupted.
DanishRent faktisk støttede ingen en sådan reform i betragtning af den fare for blokering, emnet uundgåeligt indebærer.
To tell the truth, nobody was in favour of this reform, given the inevitable risk of deadlock.
DanishDen anden årsag er den britiske regerings blokering.
The second reason is the blocking by the British Government.
DanishMine damer og herrer, denne blokering hindrer os i at tage endnu videre skridt, og vi behøver kystsejladsen.
Let us call things by their name and therefore take on, each and every one of us, our responsibilities.