Dansk-engelsk oversættelse af "blomstre"

DA

"blomstre" engelsk oversættelse

DA

blomstre {verbum}

volume_up
Med en afdød kinesisk filosofs ord:« Vi har set 100 blomster blomstre«.
In the words of a dead Chinese philosopher: ' We have seen a hundred flowers bloom '.
Disse to lande og andre har sikret, at demokrati og frihed kan blomstre i Irak, hvor dette måske ikke tidligere ville have været tilfældet.
Those two countries and others have ensured that democracy and freedom can flower in Iraq, where perhaps in the past they would not have done so.
Hvis jeg frit kunne vælge et ønske, skulle det være: Gid blomsterne til kvinderne i Kabul måtte blomstre, så langt øjet rækker, i alle dele af verden, på den vestlige og den østlige halvkugle.
If I had one wish, it would be that in May the flowers for the women in Kabul blossom in full view throughout the world, in both the western and the eastern hemispheres!
blomstre (også: knoppes, spire)

Eksempelsætninger "blomstre" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEfter krigen rettede Vesteuropa stolt ryggen og begyndte at blomstre i frihed.
And the prisoner will not see him as someone who granted his freedom, but one who took it.
DanishDet er velkendt, at handelen ikke ville kunne blomstre, hvis der ingen efterspørgsel var.
It is generally known that without demand, this business would not flourish.
DanishMed en afdød kinesisk filosofs ord:« Vi har set 100 blomster blomstre«.
In the words of a dead Chinese philosopher: ' We have seen a hundred flowers bloom '.
DanishVi har nu fået en kritisk masse af aftaler, så Barcelona-initiativerne kan blomstre op.
There is now a critical mass of agreements to allow other Barcelona initiatives to flourish.
DanishJeg vil være Israel som Dug han skal blomstre som Liljen Rod skal han slå som en Poppel
His branches shall spread, and his beauty shall be as the olive tree, and his smell as Lebanon.
DanishÆrekrænkende udtalelser om minoriteter i aviser og andre medier får diskrimineringen til at blomstre op.
The defamation of minorities in newspapers and other media fuels discrimination.
DanishJeg har tillid til, at den irske turistindustri vil udvikle sig og blomstre i de næste få år.
I am confident that the Irish tourism industry will develop and prosper over the next few years.
DanishDer er ingen måde, hvorpå man kan få Europa til at blomstre, og Deres politik er heller ikke i stand til det.
There is no way, nor is your policy a policy which will allow Europe to flourish.
DanishVi ønsker alle økonomisk vækst og arbejdspladser; vi ønsker alle, at de europæiske økonomier skal blomstre.
We all want economic growth and jobs; we all want the economies of Europe to thrive.
DanishVores gruppe ønsker at se de indre vandveje blomstre op.
Our group would like to see the inland waterways sector flourishing.
DanishDet er først nu, de har chancen for at udvikles og blomstre.
Only now is there a chance for them to develop and prosper.
DanishVi kan ikke risikere, at 20-årige mænd dør, bare fordi den internationale handel skal blomstre.
We cannot take the risk of allowing young men of twenty to die just so that international trade may flourish.
DanishFormålet med reformerne skal være at skabe et miljø, hvori markedet for risikovillig kapital kan blomstre.
The objective of reform must be to create an environment in which the risk capital market can flourish.
DanishNisticò-betænkningen sætter sikre og klare grænser, som industrien kan blomstre og have succes inden for.
Mr Nisticò's report lays down for this safe and clear limits within which the industry can flourish and succeed.
DanishØrken og hede skal fryde sig Ødemark juble og blomstre;
The wilderness and the solitary place shall be glad for them; and the desert shall rejoice, and blossom as the rose.
DanishBetingelserne bør dog være rigtige, så de små virksomheder kan blomstre, for det er små agern, der giver store egetræer.
My generation was, therefore, not free to decide which social and economic system it would like to live under.
DanishDet store flertal af menneskene skal lide, for at erhvervslivet kan blomstre og en urealistisk tidsplan kan overholdes.
The great majority of people are to suffer so that the economy can flourish and we can keep to an unrealistic timetable.
DanishDisse offentlige tjenester er naturligvis grundstenen, hvorpå industrien kan bygge, skabe, udvikles og blomstre.
Such public service provision is, of course, the groundwork upon which pride in industry can build, create, develop and flourish.
DanishDet er en sart plante, som begyndte at blomstre i det fjerde rammeprogram for forskning, og som blev frembragt ved Parlamentets hjælp.
This delicate plant was produced by Parliament and began to bloom in the fourth framework research programme.
DanishHvis Europa skal have fremgang på langt sigt, må vi skabe et miljø, hvor de små og mellemstore virksomheder kan blomstre.
If Europe is to prosper in the long term we need to create an environment in which small and medium-sized enterprises can flourish.