Dansk-engelsk oversættelse af "blottet"

DA

"blottet" engelsk oversættelse

EN
DA

blottet {adjektiv}

volume_up
blottet

Eksempelsætninger "blottet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAlligevel er de tekster, vi har fået forelagt, dog ikke helt blottet for kvalitet.
All the same, the texts before us are not entirely lacking in quality.
DanishHar jeg set en Stakkel blottet for Klæder en fattig savne et Tæppe
If I have seen any perish for want of clothing, or any poor without covering;
Danishhans Kød svinder hen så det ikke ses hans Knogler som før ikke sås bliver blottet;
His flesh is consumed away, that it cannot be seen; and his bones that were not seen stick out.
DanishDet er helt sikkert, at en amerikansk militærintervention ikke er blottet for bagtanker.
Indeed, US military intervention is not without its ulterior motives.
DanishDe vil bare udføre en politik, der er totalt blottet for legitimitet.
They will be reduced merely to implementing a policy which has no legitimacy whatsoever.
DanishDin Bue kom blottet til Syne din Buestreng mætter du med Pile.
Thy bow was made quite naked, according to the oaths of the tribes, even thy word.
DanishEfter vores mening ville dette initiativ være alt for bureaukratisk og blottet for fornuft.
In our opinion this initiative would be excessively bureaucratic and would not make sense.
DanishDet er faktisk et enormt område blottet for ilt, hvor de grundlæggende levende organismer er døde.
It is actually a vast zone devoid of oxygen, where the basic living organisms have died.
DanishDisse tal er blottet for enhver virkelighedsfornemmelse og enhver stramning.
These figures are devoid of any reality and any rigour.
DanishKommissionen kunne mistænkes for i virkeligheden at foretrække en IT-sektor blottet for indhold.
The Commission could be open to the accusation, indeed, that perhaps it prefers an IT sector devoid of content.
Danishblottet er Dødsriget for ham Afgrunden uden Dække.
Hell is naked before him, and destruction hath no covering.
DanishHr. formand, en strøm af ord, men komplet blottet for mening, kunne man sige om det emne, der drøftes.
Mr President, a deluge of words and a dearth of meaning - that is what one could say about the debating of this whole matter.
DanishDen undersøgelse, som medarbejdernes forening stod for for mere end et år siden, havde blottet sløret for en foruroligende situation.
A survey carried out by the Association of Assistants more than a year ago highlighted a worrying situation.
Danish- Hr. formand, PPE-DE-Gruppen og De Liberale synes at være blottet for sund fornuft i dette spørgsmål.
Risk assessment cannot be left to each Member State under the terms of framework Directive 89/ 391, because it is a Community competence only.
DanishDenne aftale er blottet for moral.
DanishThi blottet for Sandhed er deres Mund deres Hjerte en Afgrund Struben en åben Grav deres Tunge er glat.
Destroy thou them, O God; let them fall by their own counsels; cast them out in the multitude of their transgressions; for they have rebelled against thee.
DanishOm nogen tager sin Broders Hustru til Ægte da er det en uren Gerning; han har blottet sin Broders Blusel; de skal blive barnløse.
And if a man shall take his brother's wife, it is an unclean thing: he hath uncovered his brother's nakedness; they shall be childless.
DanishDesuden er denne betænkning blottet for enhver respekt for, at flere af Unionens medlemslande ikke er medlem af NATO og ikke er medlem af WEU.
Furthermore, the report does not adequately take account of the fact that some EU Member States do not belong to NATO or the WEU.
Danish0m nogen har Samleje med sin Farbroders Hustru da har han blottet sin Farbroders Blusel de skal undgælde for deres Synd og dø barnløse.
And if a man shall lie with his uncle's wife, he hath uncovered his uncle's nakedness: they shall bear their sin; they shall die childless.
DanishDa hun havde åbenbaret sin bolerske Attrå og blottet sin Blusel følte jeg Lede ved hende som jeg var blevet led ved hendes søster.
So she discovered her whoredoms, and discovered her nakedness: then my mind was alienated from her, like as my mind was alienated from her sister.