Dansk-engelsk oversættelse af "bo"

DA

"bo" engelsk oversættelse

DA

bo [bor|boede] {verbum}

volume_up
Det skal være muligt at bo i dette område, før flygtningene kan vende tilbage.
It must be possible to live in these areas before the refugees can return.
At bo under disse forhold er ikke muligt, når det bliver vinter.
With winter approaching, it is no longer possible to live in such conditions.
Åh, hvor må det dog være dejligt at bo i Kina, på Cuba eller i Nordkorea!
Oh how wonderful it must be to live in China, in Cuba or in North Korea!
Ved den Lejlighed sang Salomo: "HERREN har sagt han vil bo i Mulmet!
Then said Solomon, The LORD hath said that he would dwell in the thick darkness!
Hellere bo i et Ørkenland end hos en trættekær arrig Kvinde.
It is better to dwell in the wilderness, than with a contentious and an angry woman.
thi retsindige skal bo i Landet lydefri levnes deri
For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
He's gone to stay with the Elves.
Øjensynlig ikke ret meget, eftersom nogle idrætsudøvere, det er heldigvis en minoritet, nægter at bo i den olympiske by, som de mener er under deres standard.
Not much, apparently, since some athletes - a minority, I am glad to say - are refusing to stay in the Olympic village, considering it to be below their station.
Hr. formand, i fru Ludfords betænkning anmoder man os om at lette bevægeligheden i EU for de borgere, som ønsker at bo dér i mindst tre måneder ud af en periode på seks måneder.
Mr President, Baroness Ludford's report calls upon us to facilitate the movement within Europe of citizens who wish to stay here for at least three months of a six month period.
På papiret hed det, hvor man havde til hensigt at bo, hvilket ingen behøvede at kontrollere.
On paper they could vote where they intended to reside, but no-one had to check that.
Men nogle af mine britiske vælgere, som ønsker at forelæse og bo i Italien, er ikke så heldigt stillede, som jeg er i dag.
However, some of my British constituents who wish to lecture and reside in Italy are not so fortunate as I am today.
Mange spørgsmål af reel betydning for folks hverdag, som f.eks. retten til at bo, arbejde og studere overalt i EU, tages som en selvfølge.
Many issues that have a real impact on people ’ s lives, such as the right to reside, work and study anywhere in the EU, are taken as a matter of course.
He's gone to stay with the Elves.
Øjensynlig ikke ret meget, eftersom nogle idrætsudøvere, det er heldigvis en minoritet, nægter at bo i den olympiske by, som de mener er under deres standard.
Not much, apparently, since some athletes - a minority, I am glad to say - are refusing to stay in the Olympic village, considering it to be below their station.
Hr. formand, i fru Ludfords betænkning anmoder man os om at lette bevægeligheden i EU for de borgere, som ønsker at bo dér i mindst tre måneder ud af en periode på seks måneder.
Mr President, Baroness Ludford's report calls upon us to facilitate the movement within Europe of citizens who wish to stay here for at least three months of a six month period.

Eksempelsætninger "bo" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishBorgerne i EU forventer med rette, at EU er et retfærdigt og sikkert sted at bo.
European Citizens rightly expect Europe to be a fair and safe place to live in.
Danishja nær er hans Frelse for dem som frygter ham snart skal Herlighed bo i vort Land;
Mercy and truth are met together; righteousness and peace have kissed each other.
DanishDet obligatoriske gode naboskab betyder ikke, at vi alle skal bo under samme tag.
The obligatory good neighbourliness does not involve us all living under one roof.
DanishEr det da Tid for eder at bo i Huse med træklædte Vægge når dette Hus ligger øde?
Is it time for you, O ye, to dwell in your cieled houses, and this house lie waste?
DanishDet skal være muligt at bo i dette område, før flygtningene kan vende tilbage.
It must be possible to live in these areas before the refugees can return.
DanishDerfor glædes mit Hjerte min Ære jubler endogså mit Kød skal bo i Tryghed.
Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope.
DanishVed den Lejlighed sang Salomo: "HERREN har sagt han vil bo i Mulmet!
Then said Solomon, The LORD hath said that he would dwell in the thick darkness!
DanishÅh, hvor må det dog være dejligt at bo i Kina, på Cuba eller i Nordkorea!
Oh how wonderful it must be to live in China, in Cuba or in North Korea!
Danishthi Gud vil frelse Zion og opbygge Judas Byer; der skal de bo og tage det i Eje;
The seed also of his servants shall inherit it: and they that love his name shall dwell therein.
DanishEn af mine vælgere har fået testamenteret et bo efter en slægtning.
One of my constituents has inherited a legal estate through the will of a relative.
DanishAlle kernefamilier, navnlig unge mennesker, låner tusinder af pund for at få et sted at bo.
It retains the common agricultural policy ’ s existing structures, however.
DanishPå papiret hed det, hvor man havde til hensigt at bo, hvilket ingen behøvede at kontrollere.
On paper they could vote where they intended to reside, but no-one had to check that.
DanishDerfor glædede mit Hjerte sig og min Tunge jublede ja også mit Kød skal bo i Håb;
Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad; moreover also my flesh shall rest in hope:
Danishog Landet skal give sin Frugt så I kan spise eder mætte og bo trygt deri.
And the land shall yield her fruit, and ye shall eat your fill, and dwell therein in safety.
DanishAt bo under disse forhold er ikke muligt, når det bliver vinter.
With winter approaching, it is no longer possible to live in such conditions.
DanishDe fleste mennesker i verden vil helst bo i Europa og foretrækker endda Europa frem for USA.
Most of the world’ s people would rather live in Europe, even preferring it to America.
DanishThi komme skal den over alle dem der bo på hele Jordens Flade.
For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth.
DanishVe mig at jeg må leve som fremmed i Mesjek bo iblandt Kedars Telte!
Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.
DanishHvis I derimod ikke hører HERREN eders Guds Røst idet I siger at I ikke vil bo her i Landet
But if ye say, We will not dwell in this land, neither obey the voice of the LORD your God,
DanishDen retfærdige rokkes aldrig ikke skal gudløse bo i Landet.
The righteous shall never be removed: but the wicked shall not inhabit the earth.