Dansk-engelsk oversættelse af "boble"

DA

"boble" engelsk oversættelse

EN
DA

boble {en}

volume_up
boble
Når du starter Chrome første gang efter installationen, vises der en boble tæt ved omnifeltet.
When you launch Chrome for the first time after installation, a bubble near the omnibox appears.
Efter sprængningen af den spekulative boble på børsmarkederne er afkastet for de fleste pensionskasser blevet negativt.
Since the bursting of the speculative bubble, most pension funds have shown negative yields.
Rådet punkterede denne boble under forligsfasen uden at indgå i nogen særlige forhandlinger, og uden at Parlamentet forsvarede sin position.
The Council burst this bubble in conciliation, without any special negotiations or Parliament keeping to its position.

Eksempelsætninger "boble" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er meningen, forklarer man os, at disse skal bruge denne boble til omstruktureringer.
We are told that they are supposed to make use of this safety net for restructuring.
DanishNår du starter Chrome første gang efter installationen, vises der en boble tæt ved omnifeltet.
When you launch Chrome for the first time after installation, a bubble near the omnibox appears.
DanishEfter sprængningen af den spekulative boble på børsmarkederne er afkastet for de fleste pensionskasser blevet negativt.
Since the bursting of the speculative bubble, most pension funds have shown negative yields.
DanishRådet punkterede denne boble under forligsfasen uden at indgå i nogen særlige forhandlinger, og uden at Parlamentet forsvarede sin position.
The Council burst this bubble in conciliation, without any special negotiations or Parliament keeping to its position.
DanishDet drejer sig ikke om at anbringe regionerne i den yderste periferi i en boble, men ganske enkelt om at tage højde for deres særegenhed.
It is not a question of putting the outermost regions in a bubble; we simply need to take account of their specific situations.
DanishNår mange virksomheder er magen til eller omtrent magen til, er en stor del af branchen altså en boble, og når den brister, håber jeg, at skatteyderne ikke kommer til at betale.
With many companies in the same position, or almost the same position, there is going to be a bubble effect in the industry, and when the crash comes I hope the taxpayer will not be footing the bill.